Všeobecné podmínky firmy miniTEL s.r.o., provozovatele služby Odorik.cz

platnost od 1.3.2007
  1. Jedná se o předplacenou službu přenosu hlasu přes internet (VoIP). Zákazník si předplatí volací kredit, z kterého jsou pak strhávány poplatky za jednotlivé hovory či služby. Platnost kreditu je 2 roky od posledního dobití, není-li uvedeno jinak.
  2. Přesné pokyny, technické parametry a způsoby propojení hovorů se mohou měnit a jsou na webové stránce provozovatele.
  3. Aktuální ceník je vyhlašován denně. Na stránkách provozovatele je uveden vždy aktuální způsob, jak si zjistit aktuální cenu pro volanou destinaci.
  4. Firma miniTEL s.r.o. se zavazuje vynaložit veškeré přiměřené úsilí k zabezpečení bezporuchového provozu služby, nicméně nemůže nijak garantovat kvalitu ani dostupnost služby. Kvalita a dostupnost služby totiž z větší části závisí na námi neovlivnitelných faktorech, jako zákazníkova kvalita připojení na internet, spolehlivost zákazníkova počítače, operačního systému, zvukových ovladačů a VoIP software, nebo VoIP hardware, spolehlivosti zahraničních operátorů a kvalitě internetu ve volaných zemích.
  5. Poruchy je možné hlásit pomocí kontaktů uvedených na hlavní stránce v sekci kontakty. Na stejném místě je možné reklamovat špatné účtování.
  6. V případě, že zákazník není spokojen, schopen, nebo prostě službu nechce nadále využívat, může požádat o vrácení celé nebo části nepoužité předplacené částky. Za vrácení předplacené části se platí administrativní poplatek kryjící bankovní náklady ve výši 50 Kč.
  7. V případě předčasného ukončení služby bude zákazník o této skutečnosti vyrozuměn emailem nebo SMS nejméně tři měsíce předem.
1.3.2007
Petr Soukup
jednatel společnosti miniTEL s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou. Společnost miniTEL s.r.o. provozující služby Odorik.cz bez Vašeho výslovného svolení neprodá, nepůjčí, nevymění ani jinak nepřevede žádné osobní údaje žádné třetí osobě, pokud nebude povinna tak učinit ze zákona nebo na základě příkazu oprávněných orgánů.

Evidence návštěv

Pro evidenci návštěvnosti používáme službu Google Analytics. Data získaná touto službou se používají pouze pro statistické účely a nejsou v žádném případě důvěrná. Na základě těchto získaných dat se nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval. Přehled informací, které získáme Vaší návštěvou, je zde: www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html