Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
api:sim_cards [2018/07/13 09:24]
root [Přiřazení telefonního čísla k SIM kartě]
api:sim_cards [2018/12/10 13:30] (aktuální)
michal [Stav SIM karty a přepínání parametrů]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ===== Stav SIM karty a přepínání parametrů ===== ===== Stav SIM karty a přepínání parametrů =====
 +
 +=== GET /​sim_cards.json ===
 +  * výpis nastavení parametrů všech SIM karet daného uživatelského účtu (nebo pouze linky v případě autentizace přes linku)
 +  * vyžaduje [[:​api#​autentizace|autentizaci]]
 +  * parametry a výstup jsou totožné jako v případě GET /​sim_cards/<​mobilni_cislo>​.json,​ pouze je vráceno více SIM v poli a každá SIM navíc obsahuje atribut //​phone_number//​
  
 === GET /​sim_cards/<​mobilni_cislo>​.json === === GET /​sim_cards/<​mobilni_cislo>​.json ===
Řádek 15: Řádek 20:
     * **include_available_roaming_settings**     * **include_available_roaming_settings**
   * příklad odpovědi na požadavek společně s include_available_data_packages:​   * příklad odpovědi na požadavek společně s include_available_data_packages:​
 +<​code>​
 +curl -X GET https://​www.odorik.cz/​api/​v1/​sim_cards/​00420799799081.json -d user=6096177 -d password=xxxxxx -d include_available_data_packages=true
 +</​code>​
 <code javascript>​ <code javascript>​
-{ "​id": ​5+{ "​id": ​1013
-  "​sim_number":​ "2145F7Q",+  "​sim_number":​ "8942001100038961787F",
   "​state":​ "​active",​   "​state":​ "​active",​
   "​changes_in_progress":​ [],   "​changes_in_progress":​ [],
-  "​data_package":​ "150MB", +  "​data_package":​ "perKB_50MB", 
-  "​data_package_for_next_month":​ "perKB", +  "​data_package_for_next_month":​ "perKB_100MB", 
-  "​data_bought_total": ​157286400+  "​data_bought_total": ​null
-  "​data_used": ​0,+  "​data_used": ​null,
   "​voice_package":​ "​none",​   "​voice_package":​ "​none",​
   "​voice_package_for_next_month":​ "​none",​   "​voice_package_for_next_month":​ "​none",​
   "​package_delayed_billing":​ "​none",​   "​package_delayed_billing":​ "​none",​
   "​package_delayed_billing_for_next_month":​ "​none",​   "​package_delayed_billing_for_next_month":​ "​none",​
-  "​missed_calls_register": ​false+  "​missed_calls_register": ​true
-  "​mobile_data": ​false+  "​mobile_data": ​true
-  "​lte": ​false+  "​lte": ​true
-  "​lte_for_next_month": ​false+  "​lte_for_next_month": ​true
-  "​roaming":​ "off",+  "​roaming":​ "eu_data_outgoing",
   "​premium_services":​ "​off",​   "​premium_services":​ "​off",​
   "​available_data_packages":​ [   "​available_data_packages":​ [
-    {"​name":​ "perKB", "​price":​ 0}, +    {"​name":"​perKB_50MB","​price":​0},​ 
-    {"​name":​ "25MB", "​price": ​20}, +    {"​name":"​perKB_100MB","​price":​0}, 
-    {"​name":​ "100MB", "​price": ​50}, +    {"​name":"​perKB_200MB","​price":​0}, 
-    {"​name":​ "​150MB",​ "​price": ​69}, +    {"​name":"​perKB_400MB","​price":​0},​ 
-    {"​name":​ "​300MB",​ "​price": ​128}, +    {"​name":"​perKB_500MB","​price":​0}, 
-    {"​name":​ "500MB", "​price": ​190}, +    {"​name":"​150MB","​price":​60}, 
-    {"​name":​ "​1000MB",​ "​price": ​290}, +    {"​name":"​300MB","​price":​95}, 
-    {"​name":​ "​1500MB",​ "​price": ​390}, +    {"​name":"​600MB","​price":​160}, 
-    {"​name":​ "​2000MB",​ "​price": ​450}, +    {"​name":"​1000MB","​price":​220}, 
-    {"​name":​ "​3000MB",​ "​price": ​490}, +    {"​name":"​1500MB","​price":​295}, 
-    {"​name":​ "​10GB",​ "​price":​ 690} ]+    {"​name":"​2000MB","​price":​320}, 
 +    {"​name":"​3000MB","​price":​440}, 
 +    {"​name":"​10GB","​price":​690} ]
 } }
 </​code>​ </​code>​
Řádek 69: Řádek 79:
     * **roaming**:​ viz zdroj dostupných nastavení roamingu     * **roaming**:​ viz zdroj dostupných nastavení roamingu
     * **premium_services**:​ off/​sms_payments_and_dms/​all_other_than_sms_payments_and_dms/​all     * **premium_services**:​ off/​sms_payments_and_dms/​all_other_than_sms_payments_and_dms/​all
 +    * **add_credit**:​ dokup dat, viz seznam nabízených dokupů
 +
 +=== POST /​sim_cards/<​mobilni_cislo>/​data_restart ===
 +  * provede změny vedoucí k odblokování FUP na SIM kartě v závislosti na aktuálním datovém balíčku:
 +    * v případě účtování po kB dojde k resetu FUP přepnutím na jiný typ datového tarifu a zase zpět
 +    * v případě datového balíčku dojde k přepnutí na účtování po kB
 +  * vyžaduje [[:​api#​autentizace|autentizaci]]
 +  * možné chybové stavy:
 +    * //​change_in_progress//​ - na SIM probíhá nějaká jiná změna
 +    * //​low_balance//​ - nedostatečný kredit, nutno nebýt v záporu
 +    * //​mobile_data_disabled//​ - na SIM nejsou povolena mobilní data
 +  * příklad použití:
 +<​code>​
 +curl -X POST https://​www.odorik.cz/​api/​v1/​sim_cards/​00420799799081/​data_restart -d user=6096177 -d password=xxxxxxx
 +</​code>​
 +<​code>​
 +ok
 +</​code>​
  
 ===== Historie mobilních dat ===== ===== Historie mobilních dat =====
 
api/sim_cards.1531466643.txt.gz · Poslední úprava: 2018/07/13 09:24 autor: root