Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
api:sms [2019/03/05 23:26]
root
api:sms [2019/03/11 16:13] (aktuální)
misa
Řádek 6: Řádek 6:
  
   * vrací seznam hodnot použitelných pro hodnotu sender při odesílání SMS   * vrací seznam hodnot použitelných pro hodnotu sender při odesílání SMS
-  * Bez ohledu na to co tale funkce vrátí do ČR jsou dovoleny ​ jen Odorik.cz, smsinfo a 5517 . Pokud použijete jako odesilatele mobilní číslo, bude nahrazeno id "​smsinfo"​. Posílání SMS do ČR je spolehlivé a potvrzená doručenka znamená, že SMS byla opravdu doručena. U posílání do zahraničí existují případy, kdy si doručenku "​vymyslí"​ tranzitní operátor. Spolehlivost se může lišit také podle zvoleného odesilatele. Mobilní operátoři obecně a celosvětově nemají odesílání SMS přes API rádi a dělají různé naschvály, mohou SMS i úmyslně zahazovat třeba dle id odesilatele.+  * Bez ohledu na toco tato funkce vrátído ČR jsou dovoleny jen Odorik.cz, smsinfo a 5517. Pokud použijete jako odesilatele mobilní číslo, bude nahrazeno id "​smsinfo"​. Posílání SMS do ČR je spolehlivé a potvrzená doručenka znamená, že SMS byla opravdu doručena. U posílání do zahraničí existují případy, kdy si doručenku "​vymyslí"​ tranzitní operátor. Spolehlivost se může lišit také podle zvoleného odesilatele. Mobilní operátoři obecně a celosvětově nemají odesílání SMS přes API rádi a dělají různé naschvály, mohou SMS i úmyslně zahazovat třeba dle id odesilatele.
   * formát odpovědi: plain-text, hodnoty oddělené čárkou   * formát odpovědi: plain-text, hodnoty oddělené čárkou
   * vyžaduje [[:​api#​autentizace|autentizaci]]   * vyžaduje [[:​api#​autentizace|autentizaci]]
 
api/sms.txt · Poslední úprava: 2019/03/11 16:13 autor: misa