Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cenik_doplnkovych_sluzeb [2019/10/14 16:56]
misa [Další doplňkové služby]
cenik_doplnkovych_sluzeb [2020/04/04 18:25] (aktuální)
misa [Další poplatky]
Řádek 19: Řádek 19:
 |přidělení 50 a více geografických čísel ​ | individuální cena podle atraktivity čísel | |přidělení 50 a více geografických čísel ​ | individuální cena podle atraktivity čísel |
 |přidělení zelené linky - bezplatného čísla 800 | individuální cena podle atraktivity čísla | |přidělení zelené linky - bezplatného čísla 800 | individuální cena podle atraktivity čísla |
-|poplatek za portaci čísla od jiného operátora | 900 Kč | +|poplatek za portaci čísla od jiného operátora ​do 1.4.2020 ​| 900 Kč | 
-|poplatek za portaci řady čísel nebo ISDN linky * * | 2500 Kč |+|poplatek za portaci řady čísel nebo ISDN linky do 1.4.2020 ​* * | 2500 Kč | 
 +|poplatek za aktivaci čísla od 7.4.2020 * * * | 600 Kč | 
 +|poplatek za aktivaci řady čísel od 7.4.2020 * * * | 1900 Kč | 
  
 * k funkčnosti každého veřejného čísla bez [[:​vyhody_a_nevyhody_vlastni_pobockove_ustredny_asterisk|vlastní pobočkové ústředny]] je nutná linka v síti Odorik. * k funkčnosti každého veřejného čísla bez [[:​vyhody_a_nevyhody_vlastni_pobockove_ustredny_asterisk|vlastní pobočkové ústředny]] je nutná linka v síti Odorik.
Řádek 26: Řádek 29:
 * * Pokud některé z portovaných čísel nebudete využívat, nutné je čísla vrátit ještě před portací původnímu operátorovi. Po hromadné portaci je možné jednotlivá naportovaná čísla rušit jen za poplatek 200 Kč/​číslo. Poplatek je zde na pokrytí nákladů s drahou a pracnou operací vracení čísel původnímu operátoru. Doporučujeme nechtěná čísla vrátit před provedením portace. * * Pokud některé z portovaných čísel nebudete využívat, nutné je čísla vrátit ještě před portací původnímu operátorovi. Po hromadné portaci je možné jednotlivá naportovaná čísla rušit jen za poplatek 200 Kč/​číslo. Poplatek je zde na pokrytí nákladů s drahou a pracnou operací vracení čísel původnímu operátoru. Doporučujeme nechtěná čísla vrátit před provedením portace.
  
 +* * *  Poplatek může být snížen nebo odpuštěn v rámci neveřejné individuální nabídky. Konkrétní nabídka bude zobrazena po přihlášení na webovém rozhraní.
 ==== Paušální/​pravidelné poplatky doplňkových služeb ==== ==== Paušální/​pravidelné poplatky doplňkových služeb ====
 |nomadické číslo ​ | zdarma | |nomadické číslo ​ | zdarma |
Řádek 53: Řádek 57:
 | [[http://​forum.odorik.cz/​viewtopic.php?​f=14&​t=3727&​p=29271#​p29271|Převod textu na zvukový soubor]] v Odorik rozhraní nebo [[:​api:​tts|přes API]] | 0,20 Kč/sekunda = 12 Kč/minuta| | [[http://​forum.odorik.cz/​viewtopic.php?​f=14&​t=3727&​p=29271#​p29271|Převod textu na zvukový soubor]] v Odorik rozhraní nebo [[:​api:​tts|přes API]] | 0,20 Kč/sekunda = 12 Kč/minuta|
  
-| Poplatek za jednorázové zaslání papírového výpisu hovorů (na žádost zákazníka) | 15 Kč * |+| Poplatek za jednorázové zaslání papírového výpisu hovorů (na žádost zákazníka) | 30 Kč * |
   * Výpis hovorů je dostupný zdarma po přihlášení v uživatelském rozhraní. Pokud však zákazník trvá na zaslání papírového výpisu hovorů poštou, je to možné, avšak za výše zmíněný poplatek.   * Výpis hovorů je dostupný zdarma po přihlášení v uživatelském rozhraní. Pokud však zákazník trvá na zaslání papírového výpisu hovorů poštou, je to možné, avšak za výše zmíněný poplatek.
  
Řádek 118: Řádek 122:
 ^SMS do ostatních mobilních sítí v ČR ^[[:​sms_a_diakritika| 1.25  Kč/SMS ]] ^ ^SMS do ostatních mobilních sítí v ČR ^[[:​sms_a_diakritika| 1.25  Kč/SMS ]] ^
 ^SMS do zahraničí a na pevné linky v ČR* ^ 2.50 Kč/SMS ^ ^SMS do zahraničí a na pevné linky v ČR* ^ 2.50 Kč/SMS ^
-^SMS do EU platné od 15.5.2019 ​^ 1.86 Kč/min+^SMS do EU  ^ 1.84 Kč/SMS
-^Max cena hovoru do EU (pevná a mobil, netýká se linek se zvýšeným tarifem) ​od 15.5.2019 ​^5.89 Kč/min^+^Max cena hovoru do EU (pevná a mobil, netýká se linek se zvýšeným tarifem) ^5.89 Kč/min^
 ^MMS  do ČR ^ 3.50 Kč/MMS^ ^MMS  do ČR ^ 3.50 Kč/MMS^
 ^MMS  do zahraničí ^ 5.50 Kč/MMS^ ^MMS  do zahraničí ^ 5.50 Kč/MMS^
Řádek 130: Řádek 134:
   * Pro prohlížení webu doporučujeme prohlížeč [[http://​www.opera.com/​cs/​mobile/​mini|Opera mini]], který přenáší webové stránky komprimované a bez reklam, a prohlížení webu je tak 5 až 10 krát datově méně náročné než s jinými prohlížeči. ​   * Pro prohlížení webu doporučujeme prohlížeč [[http://​www.opera.com/​cs/​mobile/​mini|Opera mini]], který přenáší webové stránky komprimované a bez reklam, a prohlížení webu je tak 5 až 10 krát datově méně náročné než s jinými prohlížeči. ​
  
-^                       ^ cena v Kč vč DPH \\ do 1.12.2017 ​ ^ cena v Kč vč DPH \\ od 1.12.2017 ​ ​^ ​ maximální \\ rychlost ^ omezení ^ +^                       ^ cena v Kč vč DPH \\  ^  maximální \\ rychlost ^ omezení ^  
-^<del>Datový ​balíček 25 MB</​del> ​ ^20.00 ^20.00 ^ 1 Mbit/​s ​ ^ balíčky 25 a 100 MB budou zrušeny k  31.3.2018.\\ Balíček 25 MB nahradí účtování za přenesená data,\\ balíček 100 MB nahradí ​balíček 150 MB+^Datový balíček 150 MB  ^60.00 ^ 5 Mbit/s ^ ^ 
-^<​del>​Datový balíček 100 MB</​del> ​ ^50.00 ^50.00 ^ 5 Mbit/​s ​ ^ ::: ^ +^Datový balíček 300 MB  ^95.00 ^ 5 Mbit/s ^ ^ 
-^Datový balíček 150 MB  ^69.00 ​^60.00 ^ 5 Mbit/s ^ ^ +^Datový balíček 600 MB  ^160.00 ^ 10 Mbit/s ^ ^ 
-^Datový balíček 300 MB  ​^128.00 ​^95.00 ^ 5 Mbit/s ^ ^ +^Datový balíček 1000 MB ^220.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ 
-^Datový ​balíček 500 MB ^190.00 ^ zrušen ^ 10 Mbit/s ^ Objednaný balíček 500 MB byl automaticky změněn \\ na balíček 600 MB za nižší cenu, který jej nahrazuje ^ +^Datový balíček 1500 MB ^295.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ 
-^Datový balíček 600 MB ^ nebyl ^160.00 ^ 10 Mbit/s ^ ::: +^Datový balíček 2000 MB ^320.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ 
-^Datový balíček 1000 MB ^290.00 ​^220.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ +^Datový balíček 3000 MB ^440.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ 
-^Datový balíček 1500 MB ^390.00 ​^295.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ +^Datový balíček 10 GB ^690.0 ^ 20 Mbit/s ^ tento datový balíček ​je dostupný jen u tarifu "​velká data"​.\\ U tohoto tarifu nejsou data dostupná v roamingu.^ 
-^Datový balíček 2000 MB ^450.00 ​^320.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ +^Nepovinná aktivace LTE \\ pro aktuální kalendářní měsíc ^ 10.00 ^ ^ ^
-^Datový balíček 3000 MB ^490.00 ​^440.00 ^ 20 Mbit/s ^ ^ +
-^Datový balíček 10 GB ^690.00 ​^690.0 ^ 20 Mbit/s ^ od 1.7.2017 ​datový balíček dostupný jen u tarifu "​velká data"​.\\ U tohoto tarifu nejsou data dostupná v roamingu.^ +
-^Nepovinná aktivace LTE \\ pro aktuální kalendářní měsíc^ 10.0 ^ 10.00 ^ ^ ^+
  
 Data lze využít vždy do konce aktuálního kalendářního měsíce. Po vyčerpání balíčku budou data úplně zastavena, je možné data přikoupit, koupit jiný balíček, nebo přepnout na účtování po kB.  Data lze využít vždy do konce aktuálního kalendářního měsíce. Po vyčerpání balíčku budou data úplně zastavena, je možné data přikoupit, koupit jiný balíček, nebo přepnout na účtování po kB. 
Řádek 148: Řádek 149:
 Po nebo i před vyčerpáním datového balíčku je možné další data dokoupit za ceny o  10 Kč nižší, než je cena původních balíčků. Data je možné dokupovat opakovaně, ale nespotřebované dokupy je možné mít jen dva. Množství dat se tak sčítá. Přikoupená data mají sice platnost 30 dní, ale jako výhodu to lze využít jen výjimečně. Aby přikoupená data bylo možné využít i během následujícího kalendářního měsíce, je třeba nezměnit hlavní balíček, ke kterému byla data dokoupena, a mít již spotřebovaný hlavní balíček. Po nebo i před vyčerpáním datového balíčku je možné další data dokoupit za ceny o  10 Kč nižší, než je cena původních balíčků. Data je možné dokupovat opakovaně, ale nespotřebované dokupy je možné mít jen dva. Množství dat se tak sčítá. Přikoupená data mají sice platnost 30 dní, ale jako výhodu to lze využít jen výjimečně. Aby přikoupená data bylo možné využít i během následujícího kalendářního měsíce, je třeba nezměnit hlavní balíček, ke kterému byla data dokoupena, a mít již spotřebovaný hlavní balíček.
  
-^ Dokoupené množství dat ^ cena vč. DPH \\ do 1.12.2017 ^ cena vč. DPH \\ od 1.12.2017^ omezení ​+^ Dokoupené množství dat ^ cena vč. DPH \\ ^ omezení ^ 
-^ <​del>​100 MB </​del>​^ 40 Kč ^ 40 Kč ^ zrušeno k 31.3.2018  ​+^ 150 MB ^ 50 Kč ^ ^ 
-^ 150 MB ^ 59 Kč ^ 50 Kč ^ ^ +^ 300 MB ^ 85 Kč ^ ^ 
-^ 300 MB ^ nelze ^ 85 Kč ^ ^ +^ 600 MB ^ 150 Kč ^ ^ 
-^ 500 MB ^ 180 Kč ^ nelze ^ ^ +^ 1000 MB ^ 210 Kč ^ ^ 
-^ 600 MB ^ nelze ^ 150 Kč ^ ^ +^ 1500 MB ^ 285 Kč ^ ^ 
-^ 1000 MB ^ 280 Kč ^ 210 Kč ^ ^ +^ 2000 MB ^ 310 Kč ^ ^ 
-^ 1500 MB ^ 380 Kč ^ 285 Kč ^ ^ +^ 3000 MB ^ 430 Kč ^ ^ 
-^ 2000 MB ^ 440 Kč ^ 310 Kč ^ ^ +^ 10 GB ^ 680 Kč ^  balíček dostupný jen u tarifu „velká data“^
-^ 3000 MB ^ 480 Kč ^ 430 Kč ^ ^ +
-^ 10 GB ^ 680 Kč ^ 680 Kč ^  balíček dostupný jen u tarifu „velká data“.^+
  
  
Řádek 171: Řádek 170:
 Volání zdarma může být použito jen pro běžné volání mezi osobami a nemělo by překračovat 3000 minut na SIM za měsíc. Volání zdarma může být použito jen pro běžné volání mezi osobami a nemělo by překračovat 3000 minut na SIM za měsíc.
 Minuty provolané v rámci sítě zdarma se neodečítají z volných minut do jiných mobilních sítí. Volné minuty jsou odečítány po vteřině, tedy bez zaokrouhlování na celé minuty. Minuty provolané v rámci sítě zdarma se neodečítají z volných minut do jiných mobilních sítí. Volné minuty jsou odečítány po vteřině, tedy bez zaokrouhlování na celé minuty.
-**Balíčky je možné aktivovat nebo vypnout vždy jen pro nadcházející kalendářní měsíc, uzávěrka pro následující měsíc je vždy v 19 hodin posledního dne v měsíci.** ​+**Balíčky je možné aktivovat nebo vypnout vždy jen pro nadcházející kalendářní měsíc, uzávěrka pro následující měsíc je vždy v 22 hodin posledního dne v měsíci.** ​
 Zakoupit či změnit balíček po uzávěrce nebo pro aktuální měsíc není možné. Zakoupit či změnit balíček po uzávěrce nebo pro aktuální měsíc není možné.
 Volné minuty a SMS platí vždy do všech mobilních sítí v ČR (neplatí na pevné linky), při překročení volných minut nebo SMS platí snížená cena 1 Kč za minutu nebo SMS. Volné minuty a SMS platí vždy do všech mobilních sítí v ČR (neplatí na pevné linky), při překročení volných minut nebo SMS platí snížená cena 1 Kč za minutu nebo SMS.
Řádek 200: Řádek 199:
   * Pokud si číslo přenesete k jinému operátorovi,​ jistina se nevrací.   * Pokud si číslo přenesete k jinému operátorovi,​ jistina se nevrací.
  
-^Cena za enos jednoho ​čísla ^ 250 Kč jednorázově + 50 Kč jistina ^ +  * [[http://​www.odorik.cz/​w/​eshop:​sim_nano#​preneseni_mobilniho_cisla_od_jineho_operatora|Podrobnosti o enášení ​čísel]]. 
-^Cena za komplexní přenos ^ 150 Kč + N*100 + N*50 Kč jistina^+Při hromadné portaci ​za  ​aktivaci každého ​číslo odečteme stejnou částku jako u jednoduché portace. Individuální slevu si můžete vyžádat pomocí emailu po úspěšné portaci.
  
-  * **N** je počet přenášených SIM karet (2-99)[[http://​www.odorik.cz/​w/​eshop:​sim_nano#​preneseni_mobilniho_cisla_od_jineho_operatora|Podrobnosti o přenášení čísel]]. +^Cena první aktivace telefonního ​čísla platná od 7.4.2020 * ^ 250 Kč  ^
-Při hromadné portaci za každé číslo odečteme stejnou částku jako u jednoduché portace. Ušetřenou částku díky skupinové portaci vrátíme až poté, co portace skutečně proběhne. Peníze lze vrátit jen za portace, které jako komplexní skutečně proběhnou. Příklady: //počet komplexně protovaných čísel///​vrácená ​částka - 2/+
  
 +* Cena aktivace může být snížena nebo nemusí být účtována vůbec dle individuální neveřejné nabídky. Výši této slevy se dozvíte po přihlášení před pořízením nového čísla. U portovaných čísel je účtována vždy.
  
 Všechny minutové sazby zde uvedené jsou s účtováním 1+1, tedy po vteřině hned od začátku hovoru. ​ Všechny minutové sazby zde uvedené jsou s účtováním 1+1, tedy po vteřině hned od začátku hovoru. ​
Řádek 225: Řádek 224:
 Vybraný typ roamingu si nastavíte po přihlášení v uživatelském rozhraní, když v záložce "​linky"​ kliknete na dané mobilní číslo, tím se dostanete do jeho nastavení, a tam si roaming dole povolíte. Vybraný typ roamingu si nastavíte po přihlášení v uživatelském rozhraní, když v záložce "​linky"​ kliknete na dané mobilní číslo, tím se dostanete do jeho nastavení, a tam si roaming dole povolíte.
  
-=== Zóna 1 - Evropa - země EU a EEA od 15.6.2017 ​===+=== Zóna 1 - Evropa - země EU a EEA ===
  
 ^  ^Tarifikace^Cena^ ^  ^Tarifikace^Cena^
 
cenik_doplnkovych_sluzeb.1571064992.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/14 16:56 autor: misa