Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

csipsimple_for_android_kodeky [2015/09/22 14:42] (aktuální)
misa vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +====== CSipSimple - starší verze - Nastavení kodeku G729 - u nejnovější verze už není G729 přítomen ======
 +Pokud chcete, aby Váš hovor měl nejvyšší možnou kvalitu, je potřeba zapnout kodek **G729**. \\
 +Použijte hardwarové tlačítko **MENU** na telefonu. Dále **Nastavení > Média > Kodeky**. ​
 +Zde je seznam kodeků, které program umí použít. Najdete v seznamu kodek **G729**. Kodek se zapíná tak, že na něm podržíte prst a vyberete **Activate** (aktivovat). Potom odsouhlasíte právní názor, že softwarové patenty jsou v Evropě neplatné a máte kodek **G729**.
 +Nad seznamem je ještě přepínač **Širokopásmové - Úzkopásmové**. Doporučuji projít oba seznamy a v obou zapnout kodek **G729**. ​
 +V obou seznamech ostatní kodeky vypněte - opět na kodeku podržíte prst a vyberete **Deactivate** (deaktivovat). ​
 +\\
 +{{:​csipsimple-g729-.png?​210x280}}
 +\\
 +
 +U některých telefonů jako např. s **HTC Wildfire S** bývají lepší výsledky s gsm kodekem. Chce to vyzkoušet.
  
 
csipsimple_for_android_kodeky.txt · Poslední úprava: 2015/09/22 14:42 autor: misa