Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
eshop:recyklace [2018/11/16 14:35]
misa
eshop:recyklace [2018/11/16 14:45] (aktuální)
misa
Řádek 9: Řádek 9:
  
                                    
-{{:​eshop:​popelnice.png|}} Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru.+{{:​eshop:​popelnice.png|}} ​ 
 +{{:​eshop:​vzor2.jpg?​80|}} 
 + 
 + 
 +Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru. ​Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení. Symbol může být uveden přímo na zařízení,​ na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 
  
 Jak se zbavit starého spotřebiče?​ Jak se zbavit starého spotřebiče?​
Řádek 30: Řádek 35:
  
 Úplné znění zákona o odpadech nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz Úplné znění zákona o odpadech nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
 +
 +Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí,​ a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.
 +Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení nepatří do kontejnerů na komunální odpad.
 +
 +Proč recyklovat?
 +Elektrozařízení obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů,​ jako jsou například kovy, plasty, sklo. Součástí spotřebičů jsou i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a
 +zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.
  
 
eshop/recyklace.txt · Poslední úprava: 2018/11/16 14:45 autor: misa