Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
idefisk_zmena_ru [2010/12/11 19:10]
andrey
idefisk_zmena_ru [2010/12/11 19:13] (aktuální)
andrey
Řádek 18: Řádek 18:
 ** Registered '​300100@iax.odorik.cz'​ ** - нижней части окна указывается,​ что Idefisk успешно зарегистрирован на новый сервер. ** Registered '​300100@iax.odorik.cz'​ ** - нижней части окна указывается,​ что Idefisk успешно зарегистрирован на новый сервер.
  
-====== ​Jiná možnost změny ​====== +====== ​Другая возможность изменения ​====== 
-Vypněte program a znovu jej stáhněte z našeho webu a nainstalujteTaké dojde k potřebné změně domény.+Выключите программу и повторно загрузить его с нашего сайта и установите егоТакже это действие приведет,​к необходимым изменениям.
  
  
 
idefisk_zmena_ru.txt · Poslední úprava: 2010/12/11 19:13 autor: andrey