Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lenovo_thinkpad_x200s_debian [2018/02/23 20:28]
root [Praha čerstvá instalace]
lenovo_thinkpad_x200s_debian [2020/03/30 18:42] (aktuální)
root [openvpn]
Řádek 210: Řádek 210:
 echo "​1">/​proc/​sys/​net/​ipv4/​ip_forward echo "​1">/​proc/​sys/​net/​ipv4/​ip_forward
 </​code>​ </​code>​
 +
 +Debian buster defaultně zakazuje TLS, proto je nutné  ​
 +Quick workarounds:​
 +
 +    edit /​etc/​ssl/​openssl.cnf and change MinProtocol (section [system_default_sect],​ at the end of the file) with "​TLSv1"​ (instead of "​TLSv1.2)
 +    or add the "​tls-version-min 1.0" to .opvn config file
 +
 +Nic o tom nenapsal do logu.Něco se dozvím jen když to spustím pomocí:
 +
 +    systemctl start openvpn@client
 +    journalctl -xe
  
 ===== Nastavení awesome ===== ===== Nastavení awesome =====
 
lenovo_thinkpad_x200s_debian.1519414137.txt.gz · Poslední úprava: 2018/02/23 20:28 autor: root