Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
linux_firewall [2016/07/20 12:27]
root
linux_firewall [2016/07/20 12:28]
root
Řádek 35: Řádek 35:
 ip6tables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,​SYN,​RST,​ACK SYN -m conntrack --ctstate NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset ip6tables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,​SYN,​RST,​ACK SYN -m conntrack --ctstate NEW -j REJECT --reject-with tcp-reset
 </​code>​ </​code>​
 +
 +iptables -nvL
 +
 
linux_firewall.txt · Poslední úprava: 2016/07/20 12:28 autor: root