Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nokia_s40_wizard_odorik [2016/01/12 16:11]
misa [jen Wifi]
nokia_s40_wizard_odorik [2019/01/25 17:49]
jkment [Nastavení]
Řádek 31: Řádek 31:
  
 ===== Nastavení ===== ===== Nastavení =====
-Aby následující postup fungoval, **je nutné mít vloženu českou nebo slovenskou simkartu.** Po nastavení lze používat telefon už bez simkarty, nebo klidně se simkartou z libovolné země. Pro nastavení a první hovor budete potřebovat připojení k internetu pomocí wifi. //Aby volání fungovalo, je nutné mít **aktivní SIP** (můžete zkontrolovat zde: po přihlášení do uživatelského rozhraní: ​návody a nastavení ​> volání z internetu > volání z libovolného SIP programu,​...).//+<WRAP round important 990px> 
 +Wizard již nefunguje, při nastavení je nutné postupovat složitější cestou podle návodu níže s využitím programu **n0kVoIP**:​\\ 
 +[[https://​www.voip-info.org/​nokia/#​S40SIPVoIPPhoneConfiguration]] \\ 
 +[[https://​answers.microsoft.com/​en-us/​mobiledevices/​forum/​all/​series40-phones-and-voip/​b63f5e67-5520-485a-8d48-211c671ace8b]] 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Aby následující postup fungoval, **je nutné mít vloženu českou nebo slovenskou simkartu.** Po nastavení lze používat telefon už bez simkarty, nebo klidně se simkartou z libovolné země. Pro nastavení a první hovor budete potřebovat připojení k internetu pomocí wifi. //Aby volání fungovalo, je nutné mít **aktivní SIP** (můžete zkontrolovat zde: po přihlášení do uživatelského rozhraní: ​průvodce nastavením ​> volání z internetu > nastavení linky.//
  
 V hlavním menu telefonu vyberte **Nastavení**. Následně **Připojení** > **Internet. telefon** > **Účty** > **Přidat nový** > **Vytvořit nový účet** > zde vyberte **Odorik** > zadejte svůj **PIN** a navíc jen tak součet dvou čísel (jednu číslici) a klikněte na **Registrovat**. V hlavním menu telefonu vyberte **Nastavení**. Následně **Připojení** > **Internet. telefon** > **Účty** > **Přidat nový** > **Vytvořit nový účet** > zde vyberte **Odorik** > zadejte svůj **PIN** a navíc jen tak součet dvou čísel (jednu číslici) a klikněte na **Registrovat**.
Řádek 40: Řádek 46:
  
 Chcete-li účet smazat (třeba proto, že si chcete nastavit jinou linku), podržte prst dlouze nad "​Odorik"​ v podmenu účty. Bude Vám nabídnuto odstranění. Chcete-li účet smazat (třeba proto, že si chcete nastavit jinou linku), podržte prst dlouze nad "​Odorik"​ v podmenu účty. Bude Vám nabídnuto odstranění.
- 
 ===== Používání telefonu Asha 303 ===== ===== Používání telefonu Asha 303 =====
 Používání i nastavování u jiných typů s40 je velmi podobné. Používání i nastavování u jiných typů s40 je velmi podobné.
 
nokia_s40_wizard_odorik.txt · Poslední úprava: 2019/01/25 17:49 autor: jkment