Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
odorik_telefon_nastaveni_mikrofonu_a_reproduktoru [2015/05/18 12:51]
misa [Nastavení mikrofonu]
odorik_telefon_nastaveni_mikrofonu_a_reproduktoru [2015/05/18 12:52]
misa [Nastavení reproduktorů]
Řádek 32: Řádek 32:
 Pomocí šoupátka si nastavíte hlasitost reproduktorů tak, abyste zabránili nežádoucím rušivým vlivům. Pomocí šoupátka si nastavíte hlasitost reproduktorů tak, abyste zabránili nežádoucím rušivým vlivům.
  
-Pokud volaný slyší svoji ozvěnu i když jsou reproduktory vypnuty (nebo jsou zapnuty ale je odpojen mikrofon), je to nejspíše špatným nastavením zvukové karty. (Jak se dostat k nastavení pro Win XP: Tlačítko Start dole na liště. Spustit … **sndvol32** OK), Hledejte šoupátko „směšovač/​mixer“. Není-li šoupátko „směšovač“ přítomno, zvolte menu „Možnosti“→„Vlastnosti“ a zde pozaškrtávejte vše a projděte všechny nabízené alternativy). Vypněte v nastavení zvukové karty volbu „mixer“/​„směšovač“. Tato nesmyslná volba, je-li zapnuta, míchá sluchátka s mikrofonem přímo v kartě.+Pokud volaný slyší svoji ozvěnui když jsou reproduktory vypnuty (nebo jsou zapnuty ale je odpojen mikrofon), je to nejspíše špatným nastavením zvukové karty. (Jak se dostat k nastavení pro Win XP: Tlačítko Start dole na liště. Spustit … **sndvol32** OK), Hledejte šoupátko „směšovač/​mixer“. Není-li šoupátko „směšovač“ přítomno, zvolte menu „Možnosti“→„Vlastnosti“ a zde pozaškrtávejte vše a projděte všechny nabízené alternativy). Vypněte v nastavení zvukové karty volbu „mixer“/​„směšovač“. Tato nesmyslná volba, je-li zapnuta, míchá sluchátka s mikrofonem přímo v kartě.
  
 <wrap left round info 60%> <wrap left round info 60%>
 
odorik_telefon_nastaveni_mikrofonu_a_reproduktoru.txt · Poslední úprava: 2018/10/25 10:31 autor: root