Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rubocop [2019/10/16 16:49]
david vytvořeno
rubocop [2019/10/16 17:42] (aktuální)
david
Řádek 15: Řádek 15:
 syntax on syntax on
 set nu set nu
 +set number
 +set ts=2
 +set sw=2
 +"set autoread
 +"set foldmethod=marker
 +runtime! defaults.vim
 +let g:​skip_defaults_vim = 1
 +set mouse=
 +
 " Load all plugins now. " Load all plugins now.
 " " Plugins need to be added to runtimepath before helptags can be generated. " " Plugins need to be added to runtimepath before helptags can be generated.
Řádek 25: Řádek 34:
  
 function! RubocopAutocorrect() function! RubocopAutocorrect()
 +        set autoread
 +        write
   execute "​!rubocop -a " . bufname("​%"​)   execute "​!rubocop -a " . bufname("​%"​)
   call SyntasticCheck()   call SyntasticCheck()
 +        set noautoread
 endfunction endfunction
  
 
rubocop.txt · Poslední úprava: 2019/10/16 17:42 autor: david