Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
siemens_gigaset_a510ip [2018/03/04 00:12]
root [Připojení dalšího sluchátka]
siemens_gigaset_a510ip [2018/03/05 10:02]
misa [Připojení dalšího sluchátka]
Řádek 225: Řádek 225:
  
 === Odregistrace sluchátka == === Odregistrace sluchátka ==
-Máte-li více sluchátek a jedno sluchátko se poláme nebo ztratí, je třeba jej odregistrovat, ​aby jste na jeho místo mohli registrovat jiné. A zde je to velmi nelogické. Sluchátko nelze odregistrovat z webu základny, ale pomocí jiného ​ stále funkčního originál sluchátka (tedy ne jakékoli dect sluchátko). Např. na sluchátku A540H zvolíte v menu //Settings -> Registration -> De-Register Handset// a následně vás to nechá vybrat, jméno sluchátka, které chcete odregistrovat. ​+Máte-li více sluchátek a jedno sluchátko se poláme nebo ztratí, je třeba jej odregistrovat, ​abyste ​na jeho místo mohli registrovat jiné. A zde je to velmi nelogické. Sluchátko nelze odregistrovat z webu základny, ale pomocí jiného stále funkčního originál sluchátka (tedy ne jakékoli dect sluchátko). Např. na sluchátku A540H zvolíte v menu //Settings -> Registration -> De-Register Handset// a následně vás to nechá vybrat, jméno sluchátka, které chcete odregistrovat. ​
 Přehled sluchátek a pro jaké SIP účty jsou používány najdete v podmenu "//​Settings->​Telephony->​Number Assignment//",​ užitečný může být i přehled v menu "//​Status-Device//"​ kde novější firmware základny vypíše u některých sluchátek i typ a firmware sluchátka. Přehled sluchátek a pro jaké SIP účty jsou používány najdete v podmenu "//​Settings->​Telephony->​Number Assignment//",​ užitečný může být i přehled v menu "//​Status-Device//"​ kde novější firmware základny vypíše u některých sluchátek i typ a firmware sluchátka.
  
 
siemens_gigaset_a510ip.txt · Poslední úprava: 2019/04/01 12:59 autor: root