Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
skype_klavesnice [2014/01/31 13:23]
root [Skype pro Linux]
skype_klavesnice [2015/05/18 13:33]
misa [Skype pro Linux]
Line 7: Line 7:
 {{:4.1.jpg|}}  {{:4.1.jpg|}} 
 {{:5.1.jpg|}} {{:5.1.jpg|}}
- 
-POZN.:Pokud nemůžete v některých novějších verzích Skypu klávesnici najít, zkuste při započatém hovoru zmáčknout klávesu **d**. 
 ===== Zobrazení Skype klávesnice ===== ===== Zobrazení Skype klávesnice =====
  
Line 34: Line 32:
  
 ===== Skype pro Linux ===== ===== Skype pro Linux =====
-Během hovoru zmáčkněte **d** jako DTMF a přibude ikonka klávesnice na kterou je třeba kliknout.+Během hovoru zmáčkněte **d** jako DTMF a přibude ikonka klávesnicena kterou je třeba kliknout.
  
 
skype_klavesnice.txt · Last modified: 2015/07/13 13:58 (external edit)