This is an old revision of the document!


Zobrazení klávesnice ve nejnovější verzi 5.5 nebo 6.

U verze Skypu větší než 6 je v menu místo zobrazit klávesnici napsáno zobrazit číselnik

Zobrazení Skype klávesnice

Po zahájení hovoru přesuňte myš do oblasti pod fotografií. Objeví se menu, kde vyberete položku zobrazit číselník.

Po zahájení hovoru přesuňte myš do oblasti pod fotografií. Objeví se menu kde vyberete položku zobrazit číselník.

Po kliknutí myší na zobrazit číselník se objeví klávesnice.

Po kliknutí myší na **zobrazit číselník** se objeví klávesnice.

Zobrazení Skype klávesnice - starší verze

pro aktivaci klávesnice hledejte v oblasti na kterou ukazuje šipka, po zahájení hovoru

Starší verze Skype

Ve verzi Skype 4.0 je ikona klávesnice na jiném místě:

Ve verzi Skype 3.8 a starších bývá klávesnice také různě schovaná, ale nemusíte ji hledat.
Stačí na Vaší počítačové klávesnici mačkat číslice, jakmile jste vyzváni.

Skype pro Linux

Během hovoru zmáčkněte d jako DTMF a přibude ikonka klávesnice, na kterou je třeba kliknout.

 
skype_klavesnice.1436788735.txt.gz · Last modified: 2015/07/13 13:58 (external edit)