Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vraceni_kreditu [2014/09/30 13:08]
misa
vraceni_kreditu [2015/05/18 13:56] (aktuální)
misa
Řádek 5: Řádek 5:
 Postup je následující. Postup je následující.
  
-Zákazník musí písemně požádat o vrácení kreditu a uvést vše potřebné. Tedy +Zákazník musí písemně požádat o vrácení kreditu a uvést vše potřebné. Tedy z jakého účtu naposledy platil, číslo svého účtu, bankutelefonní číslo u nás apod. i důvod vrácení. 
-z jakého účtu naposledy platil, číslo svého účtu, banku telefonní číslo u nás a pod +Na základě této písemné žádosti je mu vystaven a emailem zaslán opravný daňový doklad. Zákazník potvrdí jeho přijetí. V potvrzení přijetí musí být uvedeno číslo daňového dokladu a datum, kdy jej přijal.
-i důvod vrácení. +
-Na základě této písemné žádosti je mu vystaven a emailem zaslán opravný daňový doklad. +
-Zákazník potvrdí jeho přijetí. V potvrzení přijetí musí být uvedeno číslo daňového dokladu ​ +
-a datum, kdy jej přijal.+
  
 Tuto emailovou komunikaci si vytiskneme a založíme spolu s opravným daňovým dokladem. Tuto emailovou komunikaci si vytiskneme a založíme spolu s opravným daňovým dokladem.
Řádek 19: Řádek 15:
 Text emailu žádajícího potvrzení: Text emailu žádajícího potvrzení:
 <​code>​ <​code>​
-Tímto Vás žádáme o jejich ​potvrzení, potvrzení nám můžete ​e-mailem.+Tímto Vás žádáme o potvrzení ​opravného daňového dokladu, potvrzení nám pošlete ​e-mailem.
  
 Stačí pouze informace, že dobropis č. ... Jste převzali dne.. Stačí pouze informace, že dobropis č. ... Jste převzali dne..
 
vraceni_kreditu.txt · Poslední úprava: 2015/05/18 13:56 autor: misa