Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyhody_a_nevyhody_vlastni_pobockove_ustredny_asterisk [2017/04/30 10:34]
root [Výhody]
vyhody_a_nevyhody_vlastni_pobockove_ustredny_asterisk [2021/07/08 10:52]
root [Kombinované řešení]
Line 1: Line 1:
 ====== Vlastní digitální pobočková ústředna (nejčastěji typu Asterisk) ====== ====== Vlastní digitální pobočková ústředna (nejčastěji typu Asterisk) ======
 <html> <html>
-<img src="http://www.asterisk.org/sites/asterisk/themes/asterisk/logo.png">+<img src="https://www.asterisk.org/wp-content/uploads/asterisk-speech-bubble-trademark.png">
 </html> </html>
  
Line 43: Line 43:
   * využívání služeb je možné z celého světa, není tak svázáno s jednou lokalitou, možné je hovory přesměrovávat nebo i volat např. z programu Skype.   * využívání služeb je možné z celého světa, není tak svázáno s jednou lokalitou, možné je hovory přesměrovávat nebo i volat např. z programu Skype.
   * možnost využít i čísla od jiných operátorů   * možnost využít i čísla od jiných operátorů
 +  * možnost definování různého chování podle denní doby, dne v týdnu, svátku nebo konkrétního předem definovaného dne. Je tak možné mimo pracovní dobu např. přehrát hlášku, o pracovní době a v době dovolené přehrát hlášku informující o době dovolené a to vše nastavit třeba měsíc předem.
   * zdarma přidáváme nové funkce a možnosti   * zdarma přidáváme nové funkce a možnosti
   * staráme se o zabezpečení proti útokům z internetu, nejsou nám známy jiné případy zneužití zákazníkova účtu, než že někdo nechá VoIP [[http://forum.odorik.cz/viewtopic.php?f=7&t=480&start=0|zařízení na veřejné ip adrese]], nebo s nevhodně přesměruje port (popřípadě má nevhodný typ NATu). Samotné zabezpečení VoIP zařízení silným heslem nemusí být u všech modelů dostatečné, pokud se k němu útočník z internetu dostane.    * staráme se o zabezpečení proti útokům z internetu, nejsou nám známy jiné případy zneužití zákazníkova účtu, než že někdo nechá VoIP [[http://forum.odorik.cz/viewtopic.php?f=7&t=480&start=0|zařízení na veřejné ip adrese]], nebo s nevhodně přesměruje port (popřípadě má nevhodný typ NATu). Samotné zabezpečení VoIP zařízení silným heslem nemusí být u všech modelů dostatečné, pokud se k němu útočník z internetu dostane. 
Line 50: Line 51:
   * Průměrně zdatný správce místní počítačové sítě, by neměl mít potíže nastavit koncová zařízení ani našeho webového rozhraní dle našich návodů. Možný je i dálkový přístup našich techniků k voip zařízení zákazníka pomocí speciální aplikace. http://www.odorik.cz/w/java_tunnel Tato aplikace proskenuje VoIP podsíť a umožní dálkový přístup do všech zařízení.   * Průměrně zdatný správce místní počítačové sítě, by neměl mít potíže nastavit koncová zařízení ani našeho webového rozhraní dle našich návodů. Možný je i dálkový přístup našich techniků k voip zařízení zákazníka pomocí speciální aplikace. http://www.odorik.cz/w/java_tunnel Tato aplikace proskenuje VoIP podsíť a umožní dálkový přístup do všech zařízení.
    * Podporujeme "barevná světýlka" [[:blf:blf|BLF (busy lamp fields)]]. BLF znamená, že máte přehled o tom, jestli jsou linky lidí, s kterými komunikujete, obsazeny, nebo na nich právě vyzvání hovor. Můžete též snadno přebírat svým kolegům zvonící hovory. Pokud budete přepojovat hovor, nebudete přepojovat na někoho, kdo má zrovna obsazeno. Tuto funkci je možné částečně nahradit i telefonem, který podporuje více linek, a vhodně nastavit paralelní vyzvánění. [[:blf:callpickup_bez_blf|Přebírat zvonící hovory je možné i bez BLF vytočením speciálního čísla]].    * Podporujeme "barevná světýlka" [[:blf:blf|BLF (busy lamp fields)]]. BLF znamená, že máte přehled o tom, jestli jsou linky lidí, s kterými komunikujete, obsazeny, nebo na nich právě vyzvání hovor. Můžete též snadno přebírat svým kolegům zvonící hovory. Pokud budete přepojovat hovor, nebudete přepojovat na někoho, kdo má zrovna obsazeno. Tuto funkci je možné částečně nahradit i telefonem, který podporuje více linek, a vhodně nastavit paralelní vyzvánění. [[:blf:callpickup_bez_blf|Přebírat zvonící hovory je možné i bez BLF vytočením speciálního čísla]].
 +   * Pokud se vaše hlasové menu často mění, nebo poskytuje informace z vaší databáze, může jej řídit vaše webová aplikace. http://www.odorik.cz/w/ivr:vzdalene_rizeni_pres_web
 +   * Možné je nahrávat hovory a posílat emailem, nebo nahrávat přímo na váš server (webový nebo jiný) http://www.odorik.cz/w/call_records_upload
  
 {{:eshop:gxw4224.png|}} {{:eshop:gxw4224.png|}}
Line 74: Line 77:
 ======= Kombinované řešení ======= ======= Kombinované řešení =======
  
-Vlastní pobočkovou ústřednu používejte, jen když to má nějaký přínos, tedy např. potřebujte automaticky se měnící IVR. Telefony nechte pak i nadále hlásit přímo na sip.odorik.cz +Vlastní pobočkovou ústřednu používejte, jen když to má nějaký přínos, tedy např. potřebujte automaticky se měnící IVR, které je natolik složité, že vám nevyhovuje [[https://www.odorik.cz/w/ivr:vzdalene_rizeni_pres_web|možnost řidit hlasové menu z webové aplikace]]. Telefony nechte pak i nadále hlásit přímo na sip.odorik.cz 
 Konfigurace Asterisku zůstane jednoduchá a asterisk může běžet na neveřejné adrese např. na 4smart.cz, čímž dosáhnete bezpečnost řešení a nízké náklady na údržbu. Konfigurace Asterisku zůstane jednoduchá a asterisk může běžet na neveřejné adrese např. na 4smart.cz, čímž dosáhnete bezpečnost řešení a nízké náklady na údržbu.
  
-Ukázková velmi jednoduchá aplikace pro realitní kancelář.+Ukázková velmi jednoduchá aplikace pro realitní kancelář. Aplikace si vyžádá číslo nemovitosti, přečte o ní informace a poté pošle SMS prodávajícímu, případně může hovor přepojit.
  
 <code ruby> <code ruby>
 
vyhody_a_nevyhody_vlastni_pobockove_ustredny_asterisk.txt · Last modified: 2021/07/08 10:52 by root