Nastavení SIP trunku Odorik

Návod předpokládá, že si na odorik.cz vyhradíte jednu linku jako trunkovou. Jedna SIP registrace a jedno SIP jméno a heslo pak bude moci obsluhovat více současných hovorů s různými čísly volajících i volaných. Možnost mít odchozí hovory v režimu TRUNK můžeme na požádání zapnout u libovolné linky, které nebylo přiřazeno veřejné číslo. Je třeba o to požádat emailem. Co se týče příchozích hovorů, jako trunková linka může fungovat libovolná linka.

{{:freepbx:freepbx_odorik_trunk.png?direct|

Nastavení klapky (extension)

Přiřazení veřejných čísel jednotlivým klapkám se provádí zvlášť pro příchozí a odchozí hovory.

Nastavení směrování hovorů - routes

Přesměrované hovory - nemusí být slyšet kvůli NATu

Pokud se na FreePBX nastavíte přesměrování hovorů, je automaticky zachováno číslo původního volajícího a je korektně přidán příznak přesměrování, jež dovedou zobrazit některé mobilní telefony přijímající přesměrovaný hovor.

Problém může vzniknout, pokud je FreePBX za NATem (tedy nemá veřejnou IP adresu). Projeví se to tak, že u přesměrovaného hovoru není slyšet. Nedojde k otevření NATu, protože obě volající strany jsou na internetu a NAT nemá kdo zevnitř otevřít. Nejednodušším řešením je přehrát u příchozího hovoru hlášku a pak teprve hovor přesměrovat. Hlášku je možné přehrát před zdvihnutím hovoru (zkuste nastavit Don't Answer Channel na yes - nevyzkoušeno) i po zdvihnutí a hláška samotná může být i “ticho” o délce kratší než vteřina. Jde totiž o to poslat nějaké RTP pakety směrem do internetu a tím otevřít NAT zevnitř.

Zde radí, že je možné problém obejít zapnutím detekcí faxu. (nemáme otestováno)

https://community.freepbx.org/t/solved-no-sound-when-do-followme-on-ext-call-to-ext-number/29367/15

Viz též. proraženi NATu zevnitř v Asterisku

Free PBX a bezpečnost

Provozovat FreePBX na veřejné ip adrese bez firewalu a na standardních portech je velmi nebezpečné.

Řešení problémů

 
freepbx/freepbx.txt · Last modified: 2017/05/01 11:54 (external edit)