Proč potřebujeme adresu nebo souřadnice místa?

Adresu nebo souřadnice místa, kde je geografické číslo provozováno, a jméno provozovatele, musíme podle zákona předávat do centrální databáze. Tato databáze slouží ke snadné lokalizaci volajícího v případě volání na tísňové linky.

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání,
150 - Hasičský záchranný sbor ČR,
158 - Policie ČR,
155 - Zdravotní záchranná služba,
156 - Obecní (městská) policie

Místo volajícího potřebujeme znát, abychom byli schopni propojit volajícího podle oblasti, kde se zákazník nachází. Tedy člověka z Prahy na sanitky v Praze.

Pokud by byl volající v jiném kraji, než který je uveden u jeho čísla, dovolá se do špatného kraje a hrozí výjezd na podobnou adresu v jiném kraji. Některá jména ulic i vesnic se v různých krajích opakují nebo jsou si velmi podobná!! Mohla by tak vzniknout značná škoda nebo i úmrtí, za které by mohl být zodpovědný člověk, který nastavuje adresu!! Proto prosím nastavení adresy u čísel nepodceňujte.

Na tísňové lince též operátor vidí adresu i souřadnice místa, kde je číslo registrováno, a může podle potřeby poslat např. nejbližší sanitku nebo hasiče. Ze stejného důvodu je nutné mít adresu stále aktuální. U nomadických čísel a osmistovek operátoři vědí, že adresa nemusí být přesná a dají si na to pozor, proto je podstatné mít správně alespoň kraj, aby došlo ke spojení do správného centra. Pokud používáte nomadické číslo nebo číslo 800, bude Vám před spojením na tísňovou linku automaticky přečten název oblasti, ve které předpokládáme, že se nacházíte. Pokud to nesouhlasí, volejte 112 a nechte se do správné oblasti přepojit.

Člověk volající tísňovou linku může být vystresovaný a v šoku do té míry, že může mít potíž popsat, kde vlastně přesně je. A může se to stát Vám i Vašim blízkým. Nastavení adresy tedy nepodceňujte.

Proč je číslo pevných linek vázáno na kraj?

Čísla pevných linek - geografická čísla se přidělují podle kraje, ve kterém jsou používána. Stanoví to číslovací plán.

Zveřejnění geografického čísla v telefonním seznamu

Pokud si číslo v telefonním seznamu nepřejete zveřejnit, vyberete tuto volbu při registraci čísla. Údaje o vás ani vaše telefonní číslo se potom v žádném veřejném telefonním seznamu neobjeví.

Neplacené a placené údaje v telefonním seznamu (firmy)

Neplacené jsou základní identifikační údaje:

Fyzická podnikající osoba:

 • jméno, příjmení, případně pseudonym, titul
 • adresa trvalého pobytu, místo podnikání
 • telefonní číslo
 • email, www stránky

Právnická osoba:

 • obchodní firma nebo název,
 • adresa sídla
 • telefonní číslo
 • email, www stránky

Ostatní údaje patří mezi placené položky:

 • zařazení firmy do kategorie (rubriky)
 • specifikace profese, podnikání
 • uveřejnění čísla služby s negeografickým číslem (barevné linky)
 • popisný text před telefonním číslem
 • uveřejnění jiné osoby než účastníka
 • zvýraznění názvu účastníka
 • uveřejnění logotypu
 • rámečková a plošná inzerce (reklama)
 • atd.

Pokud budete chtít doplnit informace a rozšířit údaje o Vaší firmě o placené položky, nebo získat upřesňující informace o údajích zveřejňovaných v telefonním seznamu, kontaktujte informační linku Mediatel:
tel.: 800 12 12 12

Zlaté stránky ukázka

 
geograficka_cisla.txt · Last modified: 2014/05/23 16:56 (external edit)