Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
geograficka_cisla [2014/05/23 16:48]
root [Proč potřebujeme adresu nebo souřadnice místa?]
geograficka_cisla [2014/05/23 16:56] (aktuální)
misa [Proč potřebujeme adresu nebo souřadnice místa?]
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Proč potřebujeme adresu nebo souřadnice místa? ===== ===== Proč potřebujeme adresu nebo souřadnice místa? =====
  
-Adresu nebo souřadnice místa, kde je geografické číslo provozováno a jméno provozovatele,​ musíme podle zákona předávat do centrální databáze.+Adresu nebo souřadnice místa, kde je geografické číslo provozovánoa jméno provozovatele,​ musíme podle zákona předávat do centrální databáze.
 Tato databáze slouží ke snadné lokalizaci volajícího v případě volání na tísňové linky. ​ Tato databáze slouží ke snadné lokalizaci volajícího v případě volání na tísňové linky. ​
  
Řádek 14: Řádek 14:
 Místo volajícího potřebujeme znát, abychom byli schopni propojit volajícího podle oblasti, kde se zákazník nachází. Tedy člověka z Prahy na sanitky v Praze. Místo volajícího potřebujeme znát, abychom byli schopni propojit volajícího podle oblasti, kde se zákazník nachází. Tedy člověka z Prahy na sanitky v Praze.
  
-**Pokud by byl volající v jiném kraji než který je uveden u jeho čísla, dovolá se do špatného kraje a hrozí výjezd na podobnou adresu v jiným ​kraji. Některé ​jména ulic i vesnic se v různých krajích opakují nebo jsou si velmi podobné ​!! ** Mohlo by tak vzniknout značná škoda nebo i úmrtí, za které by mohl být zodpovědný člověk, který nastavuje adresu !! Proto prosím nastavení adresy u čísel nepodceňujte.+**Pokud by byl volající v jiném krajinež který je uveden u jeho čísla, dovolá se do špatného kraje a hrozí výjezd na podobnou adresu v jiném ​kraji. Některá ​jména ulic i vesnic se v různých krajích opakují nebo jsou si velmi podobná!! ** Mohla by tak vzniknout značná škoda nebo i úmrtí, za které by mohl být zodpovědný člověk, který nastavuje adresu!! Proto prosím nastavení adresy u čísel nepodceňujte.
  
  
-Na tísňové lince též operátor vidí adresu i souřadnice místa, kde je číslo registrováno a může podle potřeby poslat např. nejbližší sanitku nebo hasiče. Ze stejného důvodu je nutné mít adresu stále aktuální. ​ U nomadických čísel a osmistovek operátoři vědí, že adresa nemusí být přesná a dají si na to pozor, proto je podstatné mít správně alespoň kraj, aby došlo ke spojení do správného centra. Pokud používáte nomadické číslo nebo číslo 800 bude Vám před spojením na tísňovou linku automaticky ​ přečten název oblasti ​které předpokládáme,​ že se nacházíte. Pokud to nesouhlasí volejte 112 a nechte se do správné oblasti přepojit.+Na tísňové lince též operátor vidí adresu i souřadnice místa, kde je číslo registrovánoa může podle potřeby poslat např. nejbližší sanitku nebo hasiče. Ze stejného důvodu je nutné mít adresu stále aktuální. U nomadických čísel a osmistovek operátoři vědí, že adresa nemusí být přesná a dají si na to pozor, proto je podstatné mít správně alespoň kraj, aby došlo ke spojení do správného centra. Pokud používáte nomadické číslo nebo číslo 800bude Vám před spojením na tísňovou linku automaticky přečten název oblasti, ve které předpokládáme,​ že se nacházíte. Pokud to nesouhlasívolejte 112 a nechte se do správné oblasti přepojit.
  
 **Člověk volající tísňovou linku může být vystresovaný a v šoku do té míry, že může mít potíž popsat, kde vlastně přesně je.** **Člověk volající tísňovou linku může být vystresovaný a v šoku do té míry, že může mít potíž popsat, kde vlastně přesně je.**
Řádek 48: Řádek 48:
   * zařazení firmy do kategorie (rubriky)   * zařazení firmy do kategorie (rubriky)
   * specifikace profese, podnikání   * specifikace profese, podnikání
-  * uveřejnění čísla ​skužby s negeografickým číslem (barevné linky)+  * uveřejnění čísla ​služby s negeografickým číslem (barevné linky)
   * popisný text před telefonním číslem   * popisný text před telefonním číslem
   * uveřejnění jiné osoby než účastníka   * uveřejnění jiné osoby než účastníka
 
geograficka_cisla.txt · Poslední úprava: 2014/05/23 16:56 autor: misa