Command disabled: backlink
 

Všeobecné podmínky 2007/03

Všeobecné podmínky 2013/08

Všeobecné podmínky 2013/12

http://www.odorik.cz/vseobecne_podminky_2013_12.pdf

Výtah důležitých částí ze všeobecných podmínek.

  1. Jedná se o předplacenou službu, bez závazků, v základní podobě jen pro levnější odchozí hovory bez paušálních poplatků.
  2. Jako doplňkovou službu lze odesílat SMS, pořídit si číslo pevné linky (geografické), nomadické číslo, zelenou linku nebo mobilní číslo. (podrobnosti viz celé všeobecné podmínky bod 2). Čísla pevných linek je dovoleno používat jen na předem uvedené adrese podle kraje (je možné měnit v rámci kraje) a vlastník účtu v tom případě ručí za případné škody, které by mohly vzniknout voláním tísňových linek z jiné než uvedené adresy.
  3. Kredit nemá žádnou expiraci a v základní podobě je bez paušálu. Nicméně pokud dva roky účet nebudete dobíjet nebo používat, začne být strháván drobný měsíční poplatek za vedení nepoužívaného účtu. (podrobnosti viz. bod 8.)
  4. Nejste-li spokojeni, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, můžete požádat o vrácení celého nebo části předplaceného kreditu za poplatek 50 Kč. (bod 9)

http://www.odorik.cz/vseobecne_podminky_2013_12_vyznaceny_zmeny.pdf - vyznačené změny oproti předchozí verzi.

Důležité změny oproti předchozí verzi.

Jedná se především o zpřesňování. Nutná podmínka k tomu, aby se neúčtoval poplatek za vedení účtu, je kromě dobití 100 a více Kč nově i možnost útraty 100 a více Kč. Pokud se zákazníkův účet dostane do mínusu, zákazník není povinen peníze doplatit. Ledaže by vědomě objednal nějakou doplňkovou službu, u které je výslovně upozorněn, že toto neplatí. Případný záporný kredit pak musí doplatit do třiceti dnů, pokud vznikl používáním této služby. Další novinka je, že se Poskytovatel zavazuje ohlásit zvýšení cen měsíc předem. Výjimkou může být, jedině pokud by vzrostly nákupní ceny na mezinárodním trhu. V tom případě může být nová cena maximálně 1.25 násobek nákupní ceny a uživatel o tom bude informován před spojením hovoru.

Diskuze na fóru - http://forum.odorik.cz/viewforum.php?f=35

Všeobecné podmínky 2018/05

http://www.odorik.cz/vseobecne_podminky_2018.pdf

Změny:

  • Sekce 6 zpracování osobních údajů je vypuštěna, odkazuje jen na externí dokument. http://www.odorik.cz/w/zasady_zpracovani_osobnich_udaju
  • Na konci sekce 1, přibyl odstavec informující o možnosti využití rychlých kontaktů. Změna je z toho důvodu, aby bylo nepochybné, že spravování rychlých kontaktů spadá do plnění smlouvy.

Všeobecné podmínky 2019/01

Změny:

  • Do sekce 7 byla přidána věta: „Pokud s řešením reklamace nebudete souhlasit, můžete do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu - www.ctu.cz.“
 
historie_vseobecnych_podminek.txt · Poslední úprava: 2019/01/07 19:01 autor: root