Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie_vseobecnych_podminek [2018/05/18 15:26]
root [Všeobecné podmínky 2018/05]
historie_vseobecnych_podminek [2019/01/07 19:01] (aktuální)
root [Všeobecné podmínky 2018/05]
Řádek 35: Řádek 35:
   * Sekce 6 zpracování osobních údajů je vypuštěna,​ odkazuje jen na externí dokument. http://​www.odorik.cz/​w/​zasady_zpracovani_osobnich_udaju   * Sekce 6 zpracování osobních údajů je vypuštěna,​ odkazuje jen na externí dokument. http://​www.odorik.cz/​w/​zasady_zpracovani_osobnich_udaju
   * Na konci sekce 1, přibyl odstavec informující o možnosti využití rychlých kontaktů. Změna je z toho důvodu, aby bylo nepochybné,​ že spravování rychlých kontaktů spadá do plnění smlouvy.   * Na konci sekce 1, přibyl odstavec informující o možnosti využití rychlých kontaktů. Změna je z toho důvodu, aby bylo nepochybné,​ že spravování rychlých kontaktů spadá do plnění smlouvy.
 +
 +====== Všeobecné podmínky 2019/01 ======
 +Změny:
 +  * Do sekce 7 byla přidána věta: "Pokud s řešením reklamace nebudete souhlasit, můžete do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu - www.ctu.cz."​
 
historie_vseobecnych_podminek.txt · Poslední úprava: 2019/01/07 19:01 autor: root