Panasonic KX-TGP500 a KX-TGP600

Co je třeba vědět, než začnete

Přístup na web základny

Defaultně je přístup na web zablokován, dočasně jej lze povolit pomocí originálního sluchátka následovně:

Pomocí “čísla přímé volby”: “Menu” - tlačítko uprostřed nahoře, #534 potom vybrat Zap. nebo On. (#534 je nutné mačkat, když je sluchátko v režimu Menu)

České menu: Menu → IP služba → Nastavení sítě → Uložený web → Zap.

Anglické menu: Menu → Ip Service → Network Setting → Embedded Web → vybrat On.

Zjištění IP adresy

Pomocí “čísla přímé volby”: Menu #501 (#501 je nutné mačkat, když je sluchátko v režimu Menu)

České menu: Menu → IP služba → Nastavení sítě → nastavení IP: (Zobrazí se IP adresa)

Anglické menu: Menu → Ip Service → Network Setting → IP setting → IP address: (zobrazí se IP adresa)

Webové stránky mají více různých přihlašovacích jmen a hesel

přihlašovací jméno defualtní heslo použití účtu
user (prázdné) po prvním přihlášení vyžádá změnu hesla, tedy pokud prázdné heslo nefunguje, někdo už heslo nastavil. Umožňuje nastavit síť, čas, jazyk, telefonní seznam a záležitosti, které má smysl, aby měnil koncový uživatel telefonů. Nelze nastavovat SIP účty.
admin adminpass dovoluje nastavit vše, co může uživatel user a customerserviceid a navíc nastavení SIP účtů
Administrátor může změnit heslo jak sobě tak uživateli user
customerserviceidcspassSpeciální přihlašovací jméno, které umožní jen upgrade firmwaru nebo reset do továrního nastavení. Nový Firmware do přístroje nahrajete na webu Maintance → Local Firmware Update. Na sluchátku se zobrazí “Čekejte prosím”, počkejte cca 5 minut. Restart do továrního nastavení najdete v menu Mainatance → Reset to Defaults → Reset to Factory Defaults

Pokud se chcete přihlásit s jiným přihlašovacím jménem a heslem (viz tři různá výše), odhlásit se můžete restartováním internetového prohlížeče.

Pokud jste zapomněli heslo, nebo vám ho váš dodavatel (např. O2) změnil, můžete vrátit defaultní hesla pomocí:

Menu #739 potvrdit

zdroj informace (strana 40)

Reset do výrobního nastavení. zdroj informace

Nastavení sip účtu

Aby bylo možné nastavovat SIP účty, je nutné se přihlásit jako admin. (viz tabulka výše)

http://forum.odorik.cz/viewtopic.php?f=7&t=930

Pozor u novějšího modelu KX-TGP600 přesunuli a přejmenovali možnost Keep alive. Nyní to stejné najdete v VoIP → SIP Settings → NAT Identity → Enable Port Punching for SIP Tohle je nutné nastavit, aby fungovali příchozí hovory i po nějaké době. Dále sloučili položky Phone number a line id pod jedinou položku phone number, která nyní musí mít hodnotu šestimístné číslo linky v síti odorik.

Český oznamovací tón

V menu Telephone → Tone setting nastavte následující:

Dial Tone:

Tone Frequencies 425,425
Tone Timings 330,330,660,660

Busy Tone:

Tone Frequencies 425,425
Tone Timings 330,330,330,330

Zdroj: http://forum.odorik.cz/viewtopic.php?f=15&t=2038

Připojení dalšího sluchátka

Připojit je možné i levnější sluchátka, co podporují DECT GAP. Příklad připojení sluchátka

Postup připojení dalšího sluchátka Panasonic KX-TGA251 k základně:

Mám menu v angličtině: OK → šipkami vyberu “Settings hs” → OK → šipkami vyberu registration.

V českém menu je to: OK → šipkami vyberu “Nast. Sluchátka” → OK → šipkami vyberu Registr. sluch.

Dále zmáčknu a držím tlačítko na boku základy tak dlouho, až zelená dioda vpředu začne červeně blikat.

Poté budu vyzván na sluchátku, abych zadal pin. Ten je nejspíš 0000 a poté opět OK. Pak to pípne a anténka přestane blikat. Přihlášení se tedy zdařilo.

U jakýchkoli jiných sluchátek i jiných značek je postup velmi podobný! Pokud se přihlášení nedaří, ujistěte se, že je sluchátko řádně nabito. Restartujte sluchátko i základnu (vytažením baterií a elektřiny základně)

Je možné, že přídavné sluchátko bude zvonit “intenzivněji” než s jeho původní základnou. V menu Nastavení sluch → Nastavení zvonění vyberte zvonění, které vám není protivné. Může být rozumné si pro každé sluchátko nastavit jiné zvonění.

Youtube filmek o tom, jak připojit originální sluchátko.

Jak se vyznat ve značení (přídavných) sluchátek Panasonic?

Originální přídavné sluchátko tpa50 je poměrně drahá záležitost. Možné je ale připojit jakékoli jiné sluchátko, co podporuje standart DECT GAP za poloviční i nižší cenu.

podrobný přehled o značení Panasonic sluchátek je na našem fóru příspěvek z 02. říj 2014 12:23:34 od xsouku04

Nastavení funkce sluchátek

Pokud potřebujete funkci paralelní zvonění, nastavujte ji na základně Panasonic a ne u nás na webu. Základna Panasonic dovede totiž obsloužit maximálně dva hovory, které začnou vyzvánět v naprosto stejný okamžik. V případě více současných hovorů (tří) na více sluchátek jednou zazvoní a kousne se. Základna má též omezení na maximálně 3 současné hovory, tedy pokud si paralelní zvonění na dvě sluchátka nastavíte na Odorik.cz, zbytečně si blokujete dva kanály na Panasonic základně během vyzvánění. Počet aktuálních hovorů (obsazených kanálů ze tří možných) indikuje hlavní sluchátko. Problém se třemi současnými příchozími hovory nastane jen tehdy, pokud přišly v naprosto stejný okamžik, což se běžně v jiných případech nestane.

Volání mezi sluchátky - Interkom

Mezi sluchátky lze doporučit volat přes položku menu Interkom. Nevolá se pak telefonní číslo ale číslo sluchátka 1-6. Výhoda spočívá v tom, že takový hovor nejde přes internet a neobsazuje dva ze tří internetových kanálů základny. Pomocí hlavního originální sluchátka lze příchozí hovory i přepojovat na další sluchátka a pořádat konference. A přitom všem blokujete jen jediný internetový kanál. Přepojování příchozích hovorů pomocí Interkom a neoriginálního přídavného sluchátka KX-TGA251 se mi nezdařilo. Uskutečňovat nové hovory Interkom ale šlo bez potíží i s neoriginálním sluchátkem.

Přepojování hovorů

Přepojování hovorů doporučujeme dělat pomocí funkce naší ústředny Odorik, kdy během hovoru zmáčknete [*][*] a dále pak číslo rychlé volby, na kterou si přejete přepojit. Tento způsob bude fungovat na libovolném sluchátku a navíc ušetříte jeden hovorový kanál pro dobu během přepojování. Pamatujte maximální počet hovorů přes internet je pro základnu 3 a počítají se jak zvonící hovory (ne zvonící sluchátka) tak čekající hovory (on hold), tedy jeden ušetřený kanál je významná úspora, protože během přepojování někdo další může mít probíhající s vnějším světem. Rychlým zmáčknutím hvězdiček na klávesnici lze přepojovat jak asistovaně tak naslepo, záleží na okamžiku, kdy zavěsíte.

Tovární reset přes sluchátko

  1. [MENU] (stisknete joystick ve středu sluchátka) a uveďte [#][7][3][0]
  2. Vyberte “YES/ANO”
  3. Nastavení se vrátí na výchozí nastavení a základní jednotka se restartuje.

Restování novějšího modulu KX-TGP600 do továrního nastavení lze dlouhým držení tlačítka na základně kolem 45 vteřin. Pokud máte více sluchátek, může být nutné/dobré resetovat i sluchátka do továrního nastavení. To se prý dělá vybráním menu a zadání # 137. Ale může to nefungovat. Také mohou nefungovat některé položky menu jako třeba “system setings - nastavení systému”, protože např. vodafone si sluchátko zamčel. To mak má za následek, že sluchátko nelze přihlásit k jiné základně než si usmyslel Vodafone. Našestěstí se tohle děje ne u prvního ale druhého a dalšího sluchátka.

Zakázat "čekající hovor" u příchozích hovorů

Službu čekající hovor můžete vypnout přes web rozhraní touto cestou

Telephone-Call control – Line ( ve Vašem případě pravděpodobně 1 ) – Enable Call Waiting – NO.

Pokud máte totiž službu čekající hovor aktivní, nikdy nebudete mít obsazeno a dotyčný se tak nedozví důvod, proč hovor nezvedáte.

 
panasonic_kx-tgp500.txt · Last modified: 2021/10/21 13:35 by jkment