abo.rb

Zdrojový kód, ze kterého jsem vycházel, je odsud. https://github.com/hexmotive/ABO/blob/master/lib/abo.rb

Fio má ale trochu jinou verzi ABO http://www.fio.cz/docs/cz/struktura-abo.pdf, dále byly provedeny změny takové, co umožní kód trochu zkrátit (např. oddělání nicneříkajících poznámek, nadefinování defaultních konstruktorů a pod.)

require 'date'
require 'time'
 
# některé verze ruby vyžadují následující, jinak hlásí chybu, že metoda to_date je private
class Time
 public :to_date
end
 
module ABO 
 
 class WrongFormatError < StandardError; end 
 
 class Writer 
 
  attr_accessor :file_header #Hlavička účetního souboru
  attr_accessor :group_header #Hlavička skupiny
  attr_accessor :payment_orders # pole s jednotlivými příkazy
 
  class FileHeader
   PAYMENT = "1501"
   INKASO = "1502"
   attr_accessor :date_type
   attr_accessor :file_number
   attr_accessor :bank_code
   def end_block
    "5 +\r\n"
   end 
 
   def initialize(date_type=INKASO,file_number="001",bank_code="2010")
    @date_type=date_type
    @file_number=file_number
    @bank_code=bank_code
   end  
 
   def to_abo
    "1 #{date_type} #{file_number}000 #{bank_code}\r\n"
   end 
 
  end 
 
  class GroupHeader
   attr_accessor :payers_account_number
   attr_accessor :group_amount  #celková částka skupiny v haléřích - bude automaticky dopočítáno
   attr_accessor :due_date #datum splatnosti
 
   def due_date=(value)
    raise ABO::WrongFormatError unless value.instance_of?(Date)
    @due_date = value 
   end 
 
   def payers_account_number
    if @payers_account_number.include?("-")
     pole=@payers_account_number.split("-")
     ("%06d" % pole[0].to_i) + "-" + ("%010d" % pole[1].to_i)
    else
     ("%016d" % @payers_account_number.to_i).insert(6,"-")
    end
#    "%017d" % @payers_account_number.to_i
   end 
 
   def due_date
    raise ABO::WrongFormatError unless @due_date.instance_of?(Date)
    @due_date.strftime("%d%m%y")
   end 
 
   def end_block
    "3 +\r\n"
   end 
 
   def initialize(payers_account_number="292920",due_date=(Time.now()+60*60*24).to_date)
     @payers_account_number=payers_account_number
     @due_date=due_date # defaultně zítra
   end 
 
   def to_abo
    "2 #{payers_account_number} #{group_amount} #{due_date}\r\n"
   end 
  end 
 
  class PaymentOrder
   attr_accessor :credit_account_number
   attr_accessor :credit_account_bank_code
   attr_accessor :text
   attr_accessor :amount
   attr_accessor :variable_symbol
   attr_accessor :constant_symbol
 
   def credit_account_number
    if @credit_account_number.include?("-")
     pole=@credit_account_number.split("-")
     ("%06d" % pole[0].to_i) + "-" + ("%010d" % pole[1].to_i)
    else
     ("%016d" % @credit_account_number.to_i).insert(6,"-")
    end        
   end 
 
   def credit_account_bank_code
    "%004d" % @credit_account_bank_code.to_i
   end 
 
   def amount
    "%008d" % @amount
   end 
 
   def variable_symbol
    "%010d" % @variable_symbol.to_i
   end 
 
   def constant_symbol
    "%004d" % @constant_symbol.to_i
   end 
 
   def to_abo
    "#{credit_account_number} #{amount} #{variable_symbol} #{credit_account_bank_code}#{constant_symbol} 0 AV:#{text}\r\n"
   end 
 
   def initialize(ucet,kod_banky,castka,vs,ks="0000",text="Odorik.cz - inkaso")
    @credit_account_number=ucet
    @amount=castka.to_f*100
    @variable_symbol=vs
    @credit_account_bank_code=kod_banky
    @constant_symbol=ks
    @text=text
   end 
  end 
 
  def initialize
    @file_header = FileHeader.new
    @group_header = GroupHeader.new
    @payment_orders = []
   end 
 
  def to_abo
   prepare
   string = ""
   string << "UHL1#{Time.now().to_date.strftime('%d%m%y')}#{'miniTEL s.r.o.'.ljust(20)}#{'0'*10}001001\r\n"
   string << @file_header.to_abo
   string << @group_header.to_abo
   @payment_orders.each do |p| 
    string << p.to_abo
   end 
   string << @group_header.end_block
   string << @file_header.end_block
 
   string
  end 
 
  private
 
  def prepare
   @group_header.group_amount = sum_amounts
  end 
 
  def sum_amounts
   @payment_orders.inject(0){|p,c| p + c.amount.to_i}
  end 
 
 end 
end

Příklad použití

aboTest.rb

require './abo.rb'
 
myAbo= ABO::Writer.new
myAbo.payment_orders << ABO::Writer::PaymentOrder.new("1748030001","5500",1.5,608424631) <<
ABO::Writer::PaymentOrder.new("1748030001","5500",1.9,608424631)
# z účtu 1748030001/5500 vyinkasuji dvě platby 1.5 Kč a 1.9 Kč s variabilním symbolem 608424631
puts myAbo.to_abo

Vygenerování dávkového souboru pro FIO:

ruby aboTest.rb > inkaso.txt
cat inkaso.txt
UHL1150814miniTEL s.r.o.   0000000000001001
1 1502 001000 2010
2 00000000000292920 340 160814
00000001748030001 00000150 0608424631 55000000 0 AV:Odorik.cz - inkaso
00000001748030001 00000190 0608424631 55000000 0 AV:Odorik.cz - inkaso
3 +
5 +

Nyní po přihlášení ve FIO bance zvolte podání příkazuABO import

A vyberte soubor inkaso.txt

Před potvrzením sms zprávou je možné dávku vizuálně namátkou zkontrolovat.

Přehled zadaných, nepodepsaných, podepsaných, realizovaných a zamítnutých inkas najdete v menu platbyPřevody Ve filtru vlevo Směr pohybu: vyberte možnost inkasa.

 
ruby/abo.txt · Poslední úprava: 2014/11/04 18:03 autor: root