Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ruby_poznamky [2019/12/29 17:04]
root
ruby_poznamky [2019/12/29 17:32] (aktuální)
root
Řádek 5: Řádek 5:
  
 class  << self  - vytvoří singleton class, která v případě self přidá slass metody class  << self  - vytvoří singleton class, která v případě self přidá slass metody
 +
 +
 +def do_something
 +   yield if block_given?​
 +end
 </​code>​ </​code>​
 
ruby_poznamky.txt · Poslední úprava: 2019/12/29 17:32 autor: root