SIP registrace

Sip registrace je podobná http digest autentizaci. Aby se nepřenášelo nechráněné heslo, provádí se ve dvou krocích. Na první REGISTER odpoví SIP proxy server Not authorized. Z této odpovědi je použito políčko nonce - náhodný řetězec generovaný SIP proxy, se kterým se zašifruje heslo hashovací funkcí MD5 a provede se druhý REGISTER. V druhém REGISTER zašifrované heslo je obsaženo v políčku response, což vede k úspěšné registraci.

Hlavní program

Program má demonstrovat co nejednodušším způsobem registraci a reakci na příchozí hovory (INVITE). Program neošetřuje možné problémy s internetem a navazováním/vypadávání TCP spojení. Číslo linky, heslo a doba platnosti registrace v sekundách se nastavuje na začátku skriptu. Po vypršení registrace se automaticky provede přeregistrace.

sipclient.rb
require 'socket' 
require "digest/md5"
 
$cislo_linky="300100"
$sip_heslo="222eg4bf"
$expires=120
 
 
$s = TCPSocket.open("sip.odorik.cz", 5060)
 
$lokalni_ip_a_port="#{$s.addr[2]}:#{$s.addr[1]}"
 
def nacti_sip_hlavicky
  radek_cislo=0
  while (line = $s.gets)!="\r\n"  # čteme jednotlivé řádky hlavičky, prázdná řádka znamená konec hlavičky
   radek_cislo=radek_cislo+1
   if radek_cislo==1  # Podle prvního řádku se pozná, jaký tip SIP zprávy to je - jmenuje se sip request line
      puts $sip_request_line=line.dup
      if line.start_with?("SIP/2.0 ") # je to response
        $sip_request_line="response"
        $response_code=/SIP\/2.0 ([0-9]*) /.match(line)[1]
      next
     end
     if line.start_with?("INVITE ") # Volají nám. Na jaké číslo?
        $called_phone_number=/([0-9]*)@/.match(line)[1]
      next 
     end 
   else
     if line.start_with?("WWW-Authenticate:")
        $nonce=/nonce="([^"]*)"/.match(line)[1]
        $digest_realm=/Digest realm="([^"]*)"/.match(line)[1]
      next
     end  
     if line.start_with?("Call-ID: ")
        $callid=/Call-ID: ([^\s]*)/.match(line)[1]
       next
     end 
 
     if line.start_with?("CSeq: ")
        $cseq=/CSeq: ([0-9]*)/.match(line)[1].to_i
       next
     end 
     if line.start_with?("Content-Length: ")
       $content_length=line.dup.gsub("Content-Length: ","").to_i
       next
     end  
 
     if line.start_with?("From:")
      $from_header=/sip:([^@]*)@/.match(line)[1]
      next
     end 
   end 
  end
 
  if $content_length>0
   $header_body=$s.read($content_length)
  end 
end
 
 
def registrace_faze1(expires=$expires)
  sip= <<-END_HEADERS
  REGISTER sip:sip.odorik.cz SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/TCP #{$lokalni_ip_a_port};branch=z9hG4bK-#{('a'..'z').to_a.shuffle[0,8].join}
  From: <sip:#{$cislo_linky}@sip.odorik.cz>;tag=3778c6ce2e0777ceo2
  To: <sip:#{$cislo_linky}@sip.odorik.cz>
  Call-ID: #{$last_reg_callid=(('a'..'z').to_a.shuffle[0,15].join).to_s}
  CSeq: 1 REGISTER
  Max-Forwards: 69
  Contact: <sip:<#{$cislo_linky}@#{$lokalni_ip_a_port};transport=tcp>;expires=#{expires}
  User-Agent: Ruby script
  Content-Length: 0
  Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, REFER, UPDATE, MESSAGE
  Supported: 100rel, replaces
  END_HEADERS
  sip.gsub!(/^[\s\t]*/,"") # odstraním mezery a tabulátory zleva, které zde jsou kvůli přehlednosti
  sip.gsub!(/\n/,"\r\n") # HTTP i SIP vymýšleli lidé od Windows, tedy namysleli si dva znaky pro nový řádek místo jednoho
  sip<< "\r\n" # konec hlavičky je zakončen prázdným řádkem
  # https://www.sitepoint.com/understanding-scope-in-ruby/
  $s.write(sip)
  $second_reg_stage_expires=expires # druhá fáze registrace bude mít expiraci vždy stejnou jako ta první
end
 
def registrace_faze2
  # viz https://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication#Overview
  ha1=Digest::MD5.hexdigest("#{$cislo_linky}:#{$digest_realm}:#{$sip_heslo}")
  ha2=Digest::MD5.hexdigest("REGISTER:sip:sip.odorik.cz")
  response=Digest::MD5.hexdigest("#{ha1}:#{$nonce}:#{ha2}")
  sip= <<-END_HEADERS
  REGISTER sip:sip.odorik.cz SIP/2.0
  Via: SIP/2.0/TCP #{$lokalni_ip_a_port};branch=z9hG4bK-#{('a'..'z').to_a.shuffle[0,8].join}
  From: <sip:#{$cislo_linky}@sip.odorik.cz>;tag=3778c6ce2e0777ceo2
  To: <sip:#{$cislo_linky}@sip.odorik.cz>
  Call-ID: #{$callid}
  CSeq: #{$cseq+1} REGISTER
  Max-Forwards: 69
  Authorization: Digest username="#{$cislo_linky}",realm="sip.odorik.cz",nonce="#{$nonce}",uri="sip:sip.odorik.cz",algorithm=MD5,response="#{response}"
  Contact: <sip:#{$cislo_linky}@#{$lokalni_ip_a_port};transport=tcp>;expires=#{$second_reg_stage_expires}
  User-Agent: Ruby script
  Content-Length: 0
  Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PRACK, REFER, UPDATE, MESSAGE
  Supported: 100rel, replaces
  END_HEADERS
  sip.gsub!(/^[\s\t]*/,"")
  sip.gsub!(/\n/,"\r\n")
  sip<< "\r\n" # konec hlaviček je zakončen prázdným řádkem
  $s.write(sip)
end
 
 
puts " Pošleme registraci fáze 1"
registrace_faze1
 
 
Thread.new { # tohle vlákno čeká na a zpracovává příchozí SIP pakety
while true
 nacti_sip_hlavicky
 
 if $sip_request_line=="response" and $response_code=="401" and $last_reg_callid == $callid
   puts " Dostali jsme odpověď na fázi registrace 1 - pošleme registrace fáze 2 "
   registrace_faze2
 end 
 
 if $sip_request_line=="response" and $response_code=="200" and $last_reg_callid == $callid 
     puts " Jsme úspěšně (od)registrováni !!!!"
 end 
 
 if $sip_request_line.start_with?("INVITE")
   puts "volá nám číslo #{$from_header} na číslo #{$called_phone_number} "
 end
 
end
}
 
 
Thread.new { # tohle vlákno zajistí novou registraci po expiraci
while true
 sleep($expires)
 registrace_faze1
end 
}
 
# hlavní vlákno bude obsluhovat menu
 
def precti_moznosti_menu
 sleep 1 # počkáme, až se zpracují předchozí požadavky v jiných vláknech
 puts ""
 puts "Zadej příkaz a zmáčkněte Enter:"
 puts "ukončit program  - k"
 puts "registrovat znovu - r"
 puts "odregistrace    - o"
end 
 
precti_moznosti_menu
 
 
while (prikaz=gets.chomp)!="k"
 if prikaz=="r"
  puts "znovu zaregistrujeme"
  registrace_faze1  
 end 
 if prikaz=="o"
  puts "odregistrujeme = zaregistrujeme s nulovou expirací"
  registrace_faze1(0)
 end 
 precti_moznosti_menu 
end
 
 
puts "odregistrujeme = zaregistrujeme s nulovou expirací"
registrace_faze1(0)
 
sleep 1 # čekáme než proběhne 2. fáze odregistrace v jiných vláknech
$s.close

Řešení potíží

Sledujte, co se opravdu posílá a co opravdu odpovídá server:

ngrep -W byline host 81.31.45.51 and port 5060

Podrobnosti: http://forum.odorik.cz/viewtopic.php?f=29&t=3513

Inspirace

 
ruby_sip_client.txt · Last modified: 2016/06/20 16:52 (external edit)