Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
skype_klavesnice [2014/01/31 13:23]
root [Skype pro Linux]
skype_klavesnice [2015/07/13 13:58]
misa
Line 7: Line 7:
 {{:4.1.jpg|}}  {{:4.1.jpg|}} 
 {{:5.1.jpg|}} {{:5.1.jpg|}}
- 
-POZN.:Pokud nemůžete v některých novějších verzích Skypu klávesnici najít, zkuste při započatém hovoru zmáčknout klávesu **d**. 
 ===== Zobrazení Skype klávesnice ===== ===== Zobrazení Skype klávesnice =====
  
-Po zahájení hovoru přesuňte myš do oblasti pod fotografií. Objeví se menu kde vyberete položku **zobrazit číselník**.\\+Po zahájení hovoru přesuňte myš do oblasti pod fotografií. Objeví se menukde vyberete položku **zobrazit číselník**.\\
  
 {{:skype-2011.png|Po zahájení hovoru přesuňte myš do oblasti pod fotografií. Objeví se menu kde vyberete položku zobrazit číselník.}} {{:skype-2011.png|Po zahájení hovoru přesuňte myš do oblasti pod fotografií. Objeví se menu kde vyberete položku zobrazit číselník.}}
Line 34: Line 32:
  
 ===== Skype pro Linux ===== ===== Skype pro Linux =====
-Během hovoru zmáčkněte **d** jako DTMF a přibude ikonka klávesnice na kterou je třeba kliknout.+Během hovoru zmáčkněte **d** jako DTMF a přibude ikonka klávesnicena kterou je třeba kliknout.
  
 
skype_klavesnice.txt · Last modified: 2015/07/13 13:58 (external edit)