SIP trunk na 2N ústřednách Ateus Omega

Důležité je mít vyplněnou položku „Zobrazované jméno“, která se přenese do SIP hlavičky From v uvozovkách, a podle toho Odorik sip proxy pozná, že si přejete provést autentizaci jménem a heslem. Dále je zde potřeba zaškrtnout položku „Povolit CLIP“, jinak se číslo volajícího nezobrazí v žádné hlavičce a všude bude jen číslo trunkové linky.

Pobočková telefonní čísla pro odchozí hovory měním na veřejné číslo CLIPem nastavením CLIP v software ATEUS-OMEGA viz obr. Ukázka je pro číselný rozsah 4998511XX

Normalizaci (strip) čísla příchozího hovoru lze provést také na webovém rozhraní VoIP modulu.

Více informací na téma SIP TRUNK a Odorik

 
2n/2n.txt · Last modified: 2016/05/03 13:38 (external edit)