EuroPAY - seznam platebních terminálů

Ve kterých městech jsou EuroPAY Terminály?

Na terminálu vyberete Odorik, vložíte svůj pin a bankovku.

Poloha terminálů vyznačená na mapě.

 
europay_terminal.txt · Last modified: 2017/04/13 17:43 (external edit)