Přepojování hovorů

Pro netrpělivé: Příchozí hovor přepojíte tak, že zmáčknete dvakrát tlačítko * za sebou. Tedy * * nebo zmáčknete tlačítko # FLASH. U odchozích hovorů lze přepojovat jen tlačítkem # FLASH, dvojité zmáčknutí hvězdiček není funkční.

A - libovolný i mobilní telefon kdekoli na světě, může a nemusí být v síti Odorik
B - telefon v síti Odorik
C - libovolný i mobilní telefon kdekoli na světě, může a nemusí být v síti Odorik

  1. Telefon A volá telefon B (1)
  2. B přijme hovor a řekne “moment přepojím”. Zmáčkne tlačítka * * nebo TRANSFER/XFER/FLASH/R a volajícímu začne hrát hudba.
  3. Uživatel telefonu B vytočí telefonní číslo telefonu C.(2)
  4. Uživatel telefonu C přijme hovor a hovoří s uživatelem B, který představí uživatele A a oznámí, v jaké záležitosti si přeje uživatel A hovořit.
  5. Uživatel B zavěsí, čímž dojde k transferu. (3) (U VoIP telefonů může být třeba před zavěšením zmáčknout tlačítko transfer.)

Uživatel telefonu B se může vrátit k hovoru s uživatelem A zmáčknutím * nebo tlačítka # FLASH (popřípadě výběr v menu VoIP telefonu). V tom případě samozřejmě nedojde k přepojení hovoru.

Kdo hovory platí? Platí pravidlo, že každý si platí to, co vytočí. Pokud někoho přepojím, platím to já (jelikož jsem to i vytočil) a to po celou dobu hovoru. Ve výpisech hovorů bude hovor AB a BC. Hovor AC tam nebude, jelikož ke spojení došlo na účet telefonu B.

Uložte si čísla, na která často přepojujete, do rychlých kontaktů (speed dial) na naší webové stránce. Budete tak moci vytočit jen jednu nebo dvě číslice.

Přepojování hovorů na slepo

Od asistovaného přepojení se liší tím, že uživatel B zavěsí dříve, než uživatel C zvedne hovor. Výhoda je, že ušetříte čas, po který telefon vyzvání. Co se stane ale s volajícím, pokud hovor nikdo nezvedne? Aby se Vám vrátil hovor zpět, vyžaduje důmyslné nastavení zpožděné paralelní vyzvánění. Automatické to není. Proto doporučujeme používat spíše asistované přepojení. Pokud místo * * použijete # # dojde k zavěšení automaticky po zadání čísla, kam si přejete volajícího přepojit.

Dva příchozí hovory zároveň a přepínání mezi nimi

Pokud volá navíc telefon C, linka B se netváří jako obsazená, ale nějakou dobu vyzvání. Ve sluchátku se ozve krátké pípnutí, případně telefon bliká. Pomocí tlačítka # je možné se mezi oběma hovory přepínat, druhému účastníkovi mezitím hraje hudba. U telefonů Siemens Gigaset pro přijmutí druhého hovoru zmáčkněte menu a vyberte - přijmout druhý hovor. Mezi hovory se přepíná šipkami nahoru a dolu. V menu můžete též zvolit propojení do konference.

Konference - 3 volající

Postupujeme úplně stejně jako u přepojování hovoru. Bohužel ale není možné použít tlačítko *. Spojení se liší tím, že uživatel telefonu B nezavěsí, ale místo toho znovu zmáčkne tlačítko # FLASH nebo vybere položku konference v menu VoIP telefonu. Všichni 3 uživatelé se slyší navzájem. Telefony a adaptéry Linksys Cisco fungují korektně jen tehdy, pokud je zvolený kodek Alaw. Pokud je zvolený kodek g729, může dojít ke koktání nebo i “zatuhnutí” telefonu.

Konference libovolného počtu volajících

Pokud potřebujete konferenci o více lidech, můžete použít speciální konferenční předčíslí *07 . Vytočte např. *07555 a ocitnete se v místnosti s číslem 555. Číslo místnosti může být libovolně dlouhé, pokud tak zvolíte dostatečně obskurní číslo, máte jistotu, že do místnosti se dostane jen člověk, kterému to číslo prozradíte. Číslo místnosti tedy slouží zároveň i jako heslo. Do konferenční místnosti je možné se dovolat jakýmkoli námi poskytovaným způsobem, tedy např. ze Skypu nebo z telefonní budky. Na tohle číslo si můžete přesměrovat jak hovory z nomadického, tak geografického čísla. Účastníky můžete zvát do konferenční místnosti ze svého účtu pomocí “zpětného volání” a vyhazovat pomocí tlačítka “zavěsit hovor” (ty uvidíte v probíhajících hovorech). Vytočíte-li jen *07 nebo +420533533007, jste na číslo místnosti dotázáni. Přidávat účastníky konference můžete i pomocí přepojování (podívejte se na následující variantu níže). Pokud jste v konferenční místnosti sami, hraje hudba.

Telefon B volá a spojí uživatele A a C mezi sebou

Pokud je telefon B iniciátorem, je postup obdobný. Telefon B tak může propojit telefony C a A mezi sebou nebo svolat konferenci. Po prvním zmáčknutí tlačítka flash je možné zadat druhé číslo, po druhém zmáčknutí tlačítka flash je slyšet konference. Zavěsím-li zůstanou telefony A a C spojené bez účasti telefonu B. Pokud nechci nechat účastníky spojené, mohu znovu zmáčknout tlačítko flash.

Co je to tlačítko FLASH?

FLASH # je u analogových telefonů tlačítko, které vyvolá krátké zavěšení 50-1000 ms. Někdy je na telefonu též označeno jako R. Konkrétní délka zavěšení se liší podle telefonu, popřípadě jeho nastavením. Toto krátké zavěšení hovoru nezpůsobí opravdové zavěšení linky, ale je signálem pro její přepnutí do jiného módu. Zmáčknutí tlačítka flash můžete bohužel vyvolat i nechtěně krátkým zavěšením linky. Pokud tuto funkci nehodláte používat, doporučujeme nastavit minimální a maximální časové hodnoty flash v nastavení Linksys PAP2T na nesmyslné hodnoty, jinak se vám může stát, že krátké zavěšení telefonu bude Linskys PAP2t považovat za zmáčknutí tlačítka FLASH. Pokud tlačítko flash chcete používat, doporučuji nastavit na konkrétní vyzkoušené hodnoty vašich analogových telefonů tak, aby se pravděpodobnost nechtěného “zmáčknutí” flash zmenšila na minimum.

Jak nastavit správnou hodnotu flash u Linksys (cisco) pap2t?

V menu Regional, Advanced view, Control Timer Values nastavte Hook Flash Timer min: a Hook Flash Timer Max: na hodnoty, které má Váš analogový telefon. Defaultní hodnoty jsou 0.1 - 0.9 sekundy. Při těchto defaultních hodnotách však může poměrně snadno dojít k nechtěnému vyvolání flash krátkým zavěšením. Proto je dobré hodnotu nastavit přesněji podle Vašeho konkrétního telefonu. PAP2T - Hook Flash Timer min: nastavit na 0,05.

Vyvolání FLASH nepoučenými lidmi (nechtěné) může být nebezpečné, protože Vám tak může “viset hovor”, o kterém nevíte.

Linksys SPA9XX

Telefon SPA 941

Transfer hovoru se provede zmáčknutím tlačítka (5). Možnost přepojit je indikovaná popiskem tlačítka xfer, která se nad ním objeví. Pro přepínání mezi dvěma aktivními hovory na jedné lince použijte tlačítka (4) - vždy u linky, u které chcete přepínat. Tlačítka (4) se tak hodí v případě, že uděláte v nově vytáčeném čísle chybu a je třeba se vrátit k původnímu volajícímu a zkusit přepojit znovu. (opětovným zmáčknutím tlačítka xfer byste jej totiž propojili se špatně vytočeným číslem) Podrobnější návod v angličtině pro SPA9X1

Siemens Gigaset A580 IP A58H a A510 IP

Přepojování příchozích hovorů provádějte pomocí dvojího zmáčknutí hvězdičky. Pro ostatní možnosti je bohužel nutné využít poměrně nepřehledné menu telefonu.

Příklad použití menu pro svolání konference

(poznámka: pro Gigaset A580 jsme museli dělat speciální úpravy. Máte-li novější model, možná budou též nutné.)

BLF - svítící tlačítka a přepojování hovorů

Přepojování hovorů se často používá se službou BLF.

 
prepojovani.txt · Last modified: 2015/07/24 12:39 (external edit)