Rozdíl mezi odorik.cz a odorik9

  • rozdíl mezi kontaktem odorik.cz a odorik9 je v použití různých kodeků
  • kontakt odorik.cz, odorik.cz2, odorik.cz3, odorik.cz4 - bude použit kodek alaw nebo-li g711 (pro volání z pc s kvalitním internetovým připojení)
  • kontakt odorik9 - bude použit kodek g729 (vhodný pro volání z méně kvalitního připojení např. z mobilu)
  • to samé se týká rozdílu mezi předponou skype a skype9 při použití v rychlých kontaktech
  • Pokud jsou potíže s kvalitou, můžete vždy zkusit druhou možnost. Pro kvalitní volání ze skypu je vždy dobré mít sluchátka s mikrofonem nebo alespoň mluvit přímo do mikrofonu.
  • pokud Vám nefunguje volání ani přes jeden z uvedených kontaktů, zkuste další z našich skype jmen. Zavolejte odorik.cz2, odorik.cz3, odorik.cz4 nebo odorik_test
  • kontakt odorik_test - bude použit interní kodek Skypu (pravděpodobně verze ilbc)
  • při volání přes kontakt odorik_test budete vždy vyzváni k zadání PINu (přestože máte své skype jméno uložené na Odoriku) a nelze volat přes chat
 
skype_jmena_odorik.txt · Last modified: 2015/03/16 12:03 (external edit)