Přebrání hovoru bez BLF

Na základě diskuze na fóru, jsme se rozhodli přidat funkci na přebírání hovorů i bez BLF.

Hovory lze přebírat dvěma způsoby:

1. **

Funguje pouze pro hovory na veřejné číslo, nelze přebírat hovory na *linku.

Zvoní-li kolegův telefon na protějším stole, za nepřítomnosti kolegy, stačí vytočit * * z vašeho aparátu a hovor převezmete.

Podmínkou pro tuto funkcionalitu je, že musí být odebíraný i odebírající “hovor” ve stejné skupině.

Skupinu tvoří všechny linky, na které je nastavené paralelní zvonění veřejného čísla.

Skupinu můžete rozšířit o libovolnou linku. Doplněním *082*XXXXXX přidáte linku bez toho, aniž by začala zvonit.

Přebere se vždy poslední příchozí hovor.

Skupina se cachuje na proxy, jestli změníte paralelní přesměrování veřejného čísla, je potřeba u linky vypnout a zapnout sip.

Příklad

Na lince 533533000 si nastavíte paralelní zvonění následovně:

533533000 → *300110, *082*300116

Paralelní vyzvánění najdete po přihlášení v menu: průvodce nastavením → Vlastní tel. číslo → Vlastní tel. číslo → Paralelní vyzvánění

Ujistěte se, že z linky z které chcete přebírat hovory je možné vytočit * * - tedy dovoluje to Váš dialplan.

Příklad dialplanu pro Grandstream

{ 00x+ | *x+ | 112 | 155 | 158 | 150 | 156 | 1x+ | [2-9]xxxxxxxx | x+ | xx.*x. |*x.*x.|**|**#}

U Grandstream adaptéru HT70X je bug a je nutné vytočit

**# 

(a mít to i v dialplanu)

V tomto případě bude hovor zvonit jen na *300110, ale z linky *300116 můžete hovor přebrat vytočením * * . To *082*300116 je tam proto, abychom linku přidali do skupiny a umožnili jí tak přebírat hovory. Jiný způsob je tam třeba přidat zpožděné paralelní vyzvánění pomocí *08330*300116 kde 30 je 30 vteřin a *300116 je příklad té linky. Linka *300116 pak může hovor převzít rychleji vytočením * *.

2. *0822*XXXXXX

Číslo linky XXXXXX za prefixem určuje, které lince chcete přebrat zvonící hovor, nejlépe nastavit do rychlých kontaktů. Po přidání do rychlých kontaktů vytočíte pouze 1-99 nebo 200-999 a převezmete hovor zvonící lince. Práva pro tato odebírání jsou stejná jako u BLF, tedy lze odebírat linky v rámci jednoho účtu nebo můžeme přidat jinou linku/účet na požádání a po odsouhlasení majitele.

Příklad

Řekněme, že mám na účtu dvě linky. Na účtu mám dvě linky *300110 a *300116. Paralelní směrování mám nastaveno následovně

533533000 → *300110

V době, kdy někdo volá na číslo 533533000, zvoní linka *300110 a já ji mohu převzít na lince *300116 vytočením *0822*300110. Kde *300110 je číslo linky, na které chci převzít zvonící hovor. Abych tohle nemusel pokaždé ručně vytáčet, uložím si to do rychlých kontaktů, třeba pod číslo 5. Pak mi k přebrání hovoru bude stačit vytočit 5#

Dokumentace je též na stránce popisující speciální čísla

 
blf/callpickup_bez_blf.txt · Last modified: 2015/09/11 10:45 (external edit)