Speciální telefonní čísla

Pokročílé funkce speciálních čísel jsou určeny především pro užití v nastavení paralelního vyzvánění. To najdete v menu průvodce nastavením -> Vlastní tel. číslo -> Vlastní tel. číslo -> Paralelní vyzvánění
Jiná možnost v menu "Linky" -> klikněte na "Veřejné telefonní číslo" u linky, které chcete změnit vyzvánění.
Prefixy, u kterých to dává smysl, lze vytáčet i přímo z VoIP telefonu nebo uložit do rychlých kontaktů (zkrácené volby). Příklady použití.
Infolinka Odorik.czHovory zdvihá živý člověk v naší pracovní době. Viz kontakty na stránce odorik.cz
*100
Infolinka Odorik.cz mobilDostupné pouze z mobilních čísel Odorik. Cena volání 0,59 Kč/min, účtováno 1+1, hovory přijímá živý člověk, tedy žádná samoobsluha. Pracovní doba viz kontakty na stránce odorik.cz.
4488
Konference Vhodné pro pořádání konferencí 4 a více uživatelů. XX je nepovinné číslo místnosti. Číslo místnosti může mít libovolný počet cifer a tím sloužit zároveň jako heslo.
*07XX
DTMF test Zadejte na číselníku jedno číslo a # (křížek) nebo dvě čísla. Automat přečte zadané číslo nebo dvoučíslí. Vhodné na vyzkoušení funkčnosti DTMF.
*080
Echo test, test ozvěnou Uslyšíte sami sebe a tím můžete otestovat mikrofon a latenci (zpoždění).
*081
Testovací hovor Po zavolání uslyšíte uvítání a budete mít možnost nahrát vzkaz, který vám bude ihned po nahrání přehrán. Můžete tak otestovat kvalitu hovoru.
*0811
Změna hlasitosti hovoru pro volajícího/volaného Doporučujeme použít, jen pokud vše ostatní selže a správnou hlasitost nelze lépe nastavit na koncovém telefonu. Lze použít i oba prefixy za sebou.
XX je hodnota mezi 0199:
50 je normální hlasitost, 01 je nejnižší hlasitost, 99 je nejvyšší hlasitost. Obvykle budete nastavovat hodnoty 35-65, ostatní hodnoty jsou prostě příliš.
Např.: *081899*300100 - maximální hlasitost pro volajícího
*081701800123456 - minimální hlasitost pro volaného - volající se nemění
*0818XX  /  *0817XX
Hlasové menu (IVR) Strukturu hlasového menu nastavíte v uživatelském rozhraní: nastavení účtu > IVR - hlasové menu
Hovor můžete poslat do hlasového menu pomocí *008X, kde X je číslo menu - hodnota mezi 199. Hlášky menu lze poslechnout/nahrávat pomocí *009X, kde X je číslo menu - hodnota mezi 1999.
*008X  /  *009X
řízení hovorů přes web V menu nastavení účtu > IVR - hlasové menu -> vzdálené řízení přes web si nastavíte URL, které má být voláno v případě příchozího hovoru.
Odorik zavolá nastavené URL pokud bude hovor směrován na číslo *007X, kde X je číslo URL - hodnota mezi 199. Váš web pak na základě předaných informací rozhodne co jak dál a vrátí telefonní číslo, kde má hovor pokračovat. Více informací o vzdáleném řízení hovoru přes web je na naší wiki
*007X
Náhodný informátor Hlášky uložené v IVR lze náhodně přehrávat. Když bude jméno hlášky / poznámka začínat rnd_ a bude následovat seznam čísel hlášek oddělených čárkou, např: rnd_1,2,3,4,5,6 tak výsledkem bude, že se vybere náhodně jedna z hlášek 1,2,3,4,5,6
 
Kredit Přečte stávající kredit. Pokud voláte z našeho mobilního čísla Odorik v síti T-mobile, vytočte 4489 nebo 000000 (šest nul).
0
Enum XXXXXXXX je běžné tel. číslo v mezinárodním tvaru bez 00 (pokud voláte z Odorik.exe, nastavte si jiný než výchozí kodek speex). Co je to enum?
*09XXXXXXXX…
SIPA XXX je rychlý kontakt, pod kterým je uloženo "SIPA" - volání s autentizací přes jiného operátora. YYYYYYYY je telefonní číslo, které chcete přes jiného operátora volat, ve tvaru, který jiný operátor akceptuje.
*06XXX*YYYYYYYYYY…
volání na SIP trunk XXXXXX je šestimístné číslo v síti odorik, na kterém je zaregistrováno zařízení jako Asterisk nebo GSM brána, schopné přijímat hovory na více různých čísel. YYYYYYYYY... je libovolné číslo ve formátu, které tohle zařízení akceptuje. Aby nebylo možné zneužít nedokonalé zabezpečení některých ústředen či bran, před číslo bude vždy přidán prefix **1122**, s kterým musí Vaše brána či ústředna umět počítat. Aby nebylo možné zneužít tuhle bránu kýmkoli, doporučujeme přidat i vlastní těžko odhadnutelný prefix. Příklad - vytočím číslo *300100*54621608424631 a GSM brána obdrží hovor na číslo **1122**54621608424631, kde **1122** je bezpečnostní prefix, který vkládáme my, 54621 je bezpečnostní prefix, který vkládáte vy, a 608424631 je číslo, které si přejete volat.
*XXXXXX*YYYYYYYYYY…
Lcr (levnější) volání Pokud vytočíte číslo v mezinárodním tvaru, ale místo 00 dáte prefix 000, je hovor směrován levněji, ale s horší kvalitou. Funguje jen pro několik destinací.
000XXXXXXXXX
Hlavní linka/ obsazeno/ možnost odmítnout hovor XXXXXX je linka v síti. Umožňuje zrušit všechny větve paralelního vyzvánění, pokud telefon na této lince vrátí obsazeno nebo odmítne hovor. Pokud chcete, aby váš VoIP telefon vracel obsazeno, pokud má opravdu obsazeno, je třeba vypnout funkci čekajícího hovoru "Call waiting". VoIP telefony umí odmítat hovor dvěma způsoby - většinou vrátí falešné obsazeno, nebo 603 Declined - u telefonů Yealink možné nastavit. Nutné je mít na lince *XXXXXXpřihlášen jediný SIP telefon. Volajícímu je přečtena hláška (obsazeno) nebo (odmítnuto - pokud telefon vrátil 603 Declined) a zruší se veškerá další paralelní zvonění (např. přestane zvonit i Váš mobilní telefon, který je též v paralelním zvonění). Vedlejší a zatím nechtěný efekt je ten, že pokud je hlavní linka nedostupná (např. telefon vypneme), chybně to hlásí obsazeno vždy.
*088XXXXXX
Extra jitter buffer Pokud Vaše internetové připojení není příliš kvalitní, můžete zlepšit to, jak Vás slyší druhá strana zapnutím extra fixed jitter bufferu 300 ms. Tento prefix je možné rovnou vytáčet nebo přidat do paralelních zvonění. Pokud se Vaše SIP zařízení přihlašuje na speciálně k tomu určenému portu 6699 (tedy sip.odorik.cz:6699), bude tento prefix u odchozích hovorů přidáván automaticky. Nově od srpna 2016 je možné tohle též nastavit u SIP linky. Pro špatnou kvalitu příchozích hovoru lze přidat do paralelniho vyzvánění *089*CISLO_LINKY nebo *089*CISLO_LINKY*XXX, kde XXX je velikost jitter bufferu, bez zadání je velikost 300ms
*089XXXXXX
Volání přes jinou linku Pokud chcete volat s jinou identifikací, než jaká je na Vaší zaregistrované lince, vytočíte volané číslo hvězdička a číslo linky (*Y). U některých přístrojů je nutné upravit dialplan, aby taková čísla přijaly. Funkci je nutné před použitím nastavit. Více na fóru.
XXXXXXXXX*Y
Vypnutí CLIP Pokud dáte za vytáčené číslo sufix *0, nepoužije se nastavený CLIP ale veřejné číslo na lince.
*0
Anonymní hovor Volaný neuvidí číslo, ze kterého voláte. Ze simkaret Odorik lze použít jen variantu #31#cislo. Některé VoIP telefony podporují nastavení v menu a skrytý příznak se pak předává pomocí SIP signalizace. Poslední možnost je nastavit na telefonu nebo v SIP programu jméno volajícího (callerid name) řetězec "Anonymous". Uplatní se pouze u volaní na veřejná čísla. Pokud Vám Váš telefon tohle vytočit nedovolí, možná to blokuje Váš dialplan (tedy pravidla toho, jak mohou vypadat čísla). Pokud chcete volat anonymně a ještě hovor nahrávat, můžete použít speciální řetězec "Nahravany_Anonym".
*31*číslo nebo #31#číslo

Směrování hovorů a vyzvánění

Zpožděné zvonění Na YY vteřin spustí falešné zvonění předtím, než bude volat na číslo XXXXXXXXXX.

Příklad: *08305*300116 vytočí číslo v síti *300116 s pětivteřinovým zpožděním. Užitečné je to hlavně při paralelním vyzvánění, kde můžeme některá čísla nastavit tak, aby začala vyzvánět až v případě, kdy to na hlavní lince nikdo nezvedá.
*083YYXXXXXXXXXX
Časově podmíněné vyzvánění - nový způsob A je číslo časového období (1-99) jak jste si jej nadefinovali v menu "Nastavení účtu"-> "Časová období pro přesměrování hovorů". XXXXX je telefonní číslo nebo SIP jméno, které se má volat, když je časová podmínka splněna, nepovinná část za oddělovačem ! je telefonní číslo nebo SIP jméno, které se má volat, když je podmínka nesplněna. Uvedené hvězdičky slouží jako oddělovače.
*084*A*XXXXX!YYYY
Časově podmíněné vyzvánění - starý způsob A a B jsou dny v týdnu. 1 pondělí - 7 neděle, A <= B (je menší nebo rovno). Pokud za AB přidáte nepovinný znak "s" nebo "S" uvažovány jsou i české státní svátky. hh jsou hodiny (0-23), mm minuty začátku a HH a MM konec období, kdy dojde k vyzvánění na dané číslo. Běžně platí, že hh:mm < HH:MM a pokud ne, považuje se HH:MM za čas následujícího dne. XXXXXX je telefonní číslo. Pokud je před telefonním číslem znak "!", číslo zvoní právě v době, kdy podmínka neplatí. Dovolená je též varianta s oběma čísly např. *084ABhhmmHHMMXXXXX!YYYYY kdy pokud je splněna časová podmínka, bude vytočeno číslo XXXXX jinak číslo YYYYY. Větev za "!" se aplikuje pouze pro záznam, kde je zapsaná, ne pro ostatní. Použití většinou dává smysl, jen pokud je v paralelním zvonění jeden záznam. Časově podmíněné volání lze umístit jako paralelní vyzvánění, ale nelze jej volat přímo vytočením.
Příklad: *0841509001800*300116 - Od pondělí (1) do pátku (5), bude v době od 09:00 hodin do 18:00 vyzvánět na lince *300116. Časově podmíněné vyzvánění lze použít i při směrování čísla na sip jméno - *0841509001800mojesipjmeno - Od pondělí (1) do pátku (5), bude v době od 09:00 hodin do 18:00 vyzvánět na sip jménu "mojesipjmeno".
*084ABhhmmHHMMXXXXX
*084ABhhmmHHMM!XXXX
Změna ident. přesměr. Používá se v nastavením paralelního vyzvánění. Způsobí, že se nepředá číslo původního volajícího, ale bude použito číslo přidělené dané lince, která přesměrování provedla. Tento prefix je možné použít i u nastavení záložního čísla na dané VoIP lince. Alternativa s *0854 navíc pošle SMS s informací o čísle volajícího na mobilní telefon. Cena SMS je 1 Kč dle ceníku. Zvažte též možnost použití prefixu *0853*Y* popsaný níže, který může přečíst informaci o tom jaké číslo bylo přesměrováno v hlasové podobně před spojením s volajícím.
*087cislo
*0854cislo
Přečtení informace pro volaného Můžete volanému nechat přehrát hlasovou hlášku Y s informací o tom, jaké číslo bylo přesměrováno. Voláno je na číslo XXXXXXXX. Vhodné, pokud hovory necháte směrovat na mobilní telefon a nechcete přijít o informaci, jaké číslo bylo přesměrováno, ani o původní číslo volajícího.
*0853*Y*XXXXXXXX
Falešné zvonění Na tomto speciálním čísle to jen falešně zvoní. Sem si můžete přesměrovat hovor, pokud chcete, aby bylo slyšet zvonění i po pracovní době, kdy máte vypnutý počítač/voip telefon. Jiné použití je to, že pomocí *082*XXXXXX můžete do skupiny pro paralelní zvonění přidat další linku, na které to ale nikdy zvonit nebude. Toto může být užitečné, pokud chcete na té lince občas převzít zvonící hovor pomocí ** - popsáno níže.
*082
Přebrání/přepojení hovoru Pokud chcete přepojit příchozí probíhající hovor přímo na naší ústředně, vytočte během hovoru rychle za sebou dvě hvězdičky. Čísla, na která často přepojujete, doporučujeme uložit do rychlých kontaktů (rychlé volby) u nás na webu. Tímto způsobem lze přepojovat příchozí hovory i na mobilním telefonu - pokud je tam máte nasměrované v paralelním zvonění. Pokud vytočíte ** jako nový hovor z VoIP telefonu, můžete přebrat zvonící hovor na jiné lince ve skupině. Pro přebrání jen konkrétní zvonící linky si uložte do rychlých kontaktů kód *0822*XXXXXX, kde XXXXXX je číslo linky, na které chcete převzít zvonící hovor. Pokud chcete mít možnost přebírat i linky jiného uživatele pomocí kódu *0822, musí se to povolit u nás na ústředně na požádání stejně jako u přebírání zvonících hovorů pomocí funkce BLF.
**
Obsazeno/zavěsit Pokud chcete mít stále obsazeno, nastavte si v paralelním zvonění směrování jen na tohle číslo. Pokud byl hovor předtím ve zdvihnutém stavu kvůli přehrání uvítací hlášky, bude zavěšen.
*0821
Služba virtuální volací karty *8223004 je ekvivalentní veřejným číslům 822333444 a 822300400. Hovory jsou ale za stejnou cenu jako při volání z internetu. Lze využít, pokud z jedné linky volá více lidí a každý chce volat na svůj účet.
*8223004
Objednání zpětného volání Pokud chcete objednávat zpětné volání pomocí prozvonění Vašeho vlastního čísla, do paralelního zvonění nastavte číslo *8223005. Číslo pak nelze použít pro jiné účely. Pro přednastavené zpětné volání můžete použít formát *82231XY, kde důležitá je především poslední číslice Y, která se shoduje s příslušným standardním číslem pro přednastavené zpětné volání.
*8223005
*82231XY

Hlasová schránka, nahrávání hovorů a SMS odpověď

Hlasová schránka Po XX vteřinách falešného zvonění je hovor přijat a je přehráno uvítání a dále má volající možnost zanechat vzkaz, který bude odeslán na nastavený email (Email pro SMS, faxy a hlasové zprávy) u příslušené linky, kde nastavujete paralelní zvonění. *YY je číslo vlastní zvukové hlášky, která má být volajícímu přehrána (1-999). Vlastní hlášky můžete spravovat po přihlášení v menu "nastavení účtu -> IVR - hlasové menu -> správa zvukových hlášek". Maximální délka nahrávky je 5 minut.
*0851XX*YY
Jen uvítání
bez hlasové schránky
XX sekund falešného zvonění, pak bude hovor přijat a volajícímu přehráno uvítání, jako by to byla hlasová schránka. Volající však nedostane možnost nahrát hlasovou zprávu. O tomto pokusu bude odeslán email u použité linky. Použit bude email pro hlasové zprávy (pokud je vyplněn), pokud není vyplněn, bude použit email pro zmeškané hovory u dané linky, pokud ani ten není vyplněn, nebude email odeslán. *YY je číslo zvukové hlášky, která má být volajícímu přehrána (1-999).
*08550XX*YY
Hlasová schránka
jen pro hovory
z mobilních čísel
Stejné jako varianta výše s tím, že se uplatní jen pro hovory z mobilních telefonů. Pokud je voláno z pevné linky nebo zahraničí, pravidlo bude ignorováno a tím se mohou uplatnit jiná paralelní zvonění a hovor obsloužit jiným způsobem. Vhodné pro majitele zelených linek, kteří si přejí přijímat jen hovory z pevných linek, ale na mobily zavolají raději zpět levněji.
*08551XX*YY
Přehrání hlášky
před vytočením čísla
Umožnuje před vytočenímčísla ZZZZZZZ falšeně zvonit XX sekund, zvednout hovor a přehrát hlášku YY. Obsah hlášky může být např. informace o tom, kam se volá, nebo že bude hovor nahráván. V tomto případě email poslán nebude. Součástí ZZZZZZ mohou být jiné další prefixy.
*08553XX*YY*ZZZZZZZ
Poznámky k hlasové schránce:
•  Pro správnou funkčnost musí být u použité linky nastaven "Email pro SMS, faxy a hlasové zprávy". Tohle nastavení naleznete, pokud v menu "linky" kliknete na číslo linky, o kterou se Vám jedná. Pokud email není nastaven, není kam zprávu nebo upozornění na hovor poslat a hovor tak může být ukončen hláškou „hovor se nepodařilo spojit“.
Fronta (queue) hovorů Kde XXXXXX je jméno fonty, které vám vytvoříme na požádání. Než budete žádat, vytvořte si SIP jméno, na kterém budou čísla z fronty vyzvánět, jméno fronty pak můžeme zvolit stejné, jako je to sip jméno. Počet linek, na kterých mohou čísla vyzvánět (tedy počet operátorů vyřizující hovory), není omezen. Platí, že vždy poslední hovor ve frontě (ten, co je na řadě) bude vyzvánět a ostatní čekat.
*0852001XXXXXX
Nahrání hovorů Kde XXXXXXX je libovolné telefonní číslo, na kterém si přejete volat a hovor nahrávat. Např. *300116 (číslo linky v síti) nebo 533533533 (veřejné telefonní číslo). Email, kam mají být zaslány nahrané hovory, musí být předem nastaven u dané linky. Pokud nastaven není, k nahrání nedojde. Nahrávání je též možné začít během hovoru vytočením DTMF tónů *086. Lze také nahrát odchozí hovor: před číslem vytočíte *086. Takže můžete volat *086*300116 a odchozí hovor na číslo *300116 se nahraje a odešle na zadaný email. Pokud chcete nahrávat všechny odchozí hovory, vyplňte na telefonu nebo v SIP programu jméno volajícího (caller id nebo caller id name) řetězec "Nahravany_hovor". Příklady. Jiná možnost je tento prefix přidávat pomocí dialplánu (linksys/Cisco) např. "(<:*086>*x.|**x.|<:*086>[2-9]xxxxxxxxS0|<:*086>xx.|<:*086>xx.*x.)", nebo pomocí položky "Dial Plan Prefix:" (u značky Grandstream) např. "*086". Od 31.07.2016 je možné nastavit nahrávání pro všechny odchozí hovory na webu odorik u nastavení linky. *086 je též možné zadat již během probíhajícího hovoru. Tato možnost funguje i u odchozích hovorů ze SIM Odorik.
Příklad: Nahrávání lze kombinovat s časově podmíněným zvoněním: *0841508001700*086608424631. V příkladu telefon zvoní Po-Pá 8:00-17:00 hodin na čísle 608424631 a hovor je nahráván. O tom, že je hovor nahráván, volaného (volajícího) informujte.
V roce 2021 přibila i možnost nechat si nahrávky včetně základních informací o hovoru nechat nahrávat na váš souborový nebo webový server.. Podporováno je https,ftps,sftp a funguje to nezávisle na odesílání emailů.
*086XXXXXXX
SMS odpověď
na prozvonění
Po XX vteřinách falešného zvonění (často je využíváno "00", tedy ihned) je volajícímu odeslána SMS zpráva. Text zprávy si můžete u dané linky nastavit v tabulce se SIP přihlašovacími údaji, maximálně 160 znaků. Typické použití je nastavení paralelního zvonění u čísla nebo SIP jména. Na pevné linky v ČR není SMS odesílána. *Y je nepovinné číslo SMS hlášky, pokud potřebujete mít uložených více různých SMS zpráv u jedné linky. Číslo SMS je v rozsahu (1-9), oddělovačem jednotlivých zpráv jsou dva znaky "|" (svislá čára - "trubka") tedy || např: "text sms varianta 1||text sms varianta 2||text sms varianta 3". Různé varianty SMS lze vyvolávat použitím např. IVR menu, kde kromě přečtení namluveného textu můžete poslat i informační SMS o tématu, které si uživatel vybral. Pokud chcete odeslat SMS ještě před přečtením hlášky, použijte v IVR menu směrování na SIP jméno, které v paralelním zvonění bude kromě odesláním SMS obsahovat i přečtení hlasového záznamu s vteřinovým zpožděním (skok do požadovaného IVR podmenu nebo přehrání hlášky pomocí -*08550XX, pokud má být hovor po přehrání hlášky ukončen). Pokud totiž pošlete SMS až po přečtení celé hlášky, SMS by se neodeslala, pokud si uživatel nevyslechne celou hlášku a zavěsil před odesláním SMS.
*08552XX*Y
  Nedaří se Vám některou funkci nastavit podle Vašich představ? Napište nám na kontak(z)odorik.cz

 
specialni_cisla.txt · Last modified: 2023/01/12 11:01 by root