Praktické příklady hlasové schránky, uvítací hlášky a SMS odpověď

Zde najdete návod na využívání služeb hlasové schránky, uvítací hlášky a SMS odpovědi na prozvonění. Přesně budete vědět, jak máte svou linku nastavit. Předvedeme nastavení na praktickém příkladu.

Uvítací hlášky

Máme dva typy uvítací hlášky.

Uvítací hláška přehraná vždy před zvoněním

Tento typ uvítací hlášky je přehrán volajícímu vždy než se dovolá na dané číslo. Je tedy nastavena na dané lince natrvalo. Postup zde.

Uvítací hláška přehraná za určitých podmínek

Dejme tomu, že si přejete přehrát volajícímu nějaký vzkaz předtím než hovor pošlete do hlasové schránky. Nebo jej chcete informovat, že nejste momentálně k zastižení a nepřejete si, aby Vám mohl nechat hlasovou zprávu. V každém případě budete muset nahrát uvítací hlášku.

Uvítací hlášku musíte nahrávat vždy z té linky, na které se bude vzkaz přehrávat. Vytočte *0854, v hlasovém menu Vám bude přehrána Vaše současná uvítací zpráva (pokud jste dosud žádnou nenahráli, bude ticho) a dostanete možnost nahrát novou uvítací zprávu → stiskem libovolné klávesy zahájíte i ukončíte nahrávání → poté stiskem 1 zprávu uložíte nebo stiskem 2 můžete nahrát novou zprávu. Až budete se svou novou uvítací zprávou spokojeni, nezapomeňte ji stiskem 1 uložit!

Máme tedy uvítací zprávu nahranou, ale ještě musíme nastavit přehrání uvítací zprávy do paralelního zvonění. V této chvíli by se ještě hláška volajícímu nepřehrála.

Chcete-li nastavit přečtení uvítací hlášky bez možnosti zanechání vzkazu, klikněte zde.

Pokud si přejete přehrát uvítací hlášku a dostat hlasový vzkaz od volajícího, návod je zde.

SMS odpověď

Pojedete třeba na dovolenou a budete chtít uvědomit své přátele, že nechcete být rušeni. Můžete jim poslat přednastavený text SMS. SMS je posílána pouze na mobilní čísla! Pokud Vám bude volat někdo z pevné linky, bude slyšet pouze falešné zvonění, SMS neobdrží. Cena ve výši 1,-Kč Vám bude stržena z kreditu za každou zaslanou zprávu. Návod na nastavení najdete zde.

 
hlasova_schranka_apod_pouziti.txt · Last modified: 2015/02/06 15:41 (external edit)