Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
callback_en [2013/01/28 20:46]
pavla
callback_en [2013/01/28 20:46] (aktuální)
pavla [Pre-ordered call (callback)]
Řádek 9: Řádek 9:
  
 {{:​sms-callback_en.png|}} {{:​sms-callback_en.png|}}
-dfsdf+
 
callback_en.txt · Poslední úprava: 2013/01/28 20:46 autor: pavla