Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
clone_linux_instalation [2015/08/10 15:44]
root [Copy/sync your old system over the network]
clone_linux_instalation [2015/08/10 15:44]
root [Copy/sync your old system over the network]
Řádek 119: Řádek 119:
 rsync -Hazx -v --numeric-ids --delete root@192.168.0.119:/​mnt/​sda2 ​ . rsync -Hazx -v --numeric-ids --delete root@192.168.0.119:/​mnt/​sda2 ​ .
 </​code>​ </​code>​
-After you enter the command rsync you will be asked for a root password on the remote computer where is the original operating system to be cloned. You may want temporarily allow root login (edit ///​etc/​ssh/​sshd_config//​ and restart //sshd//) or put your temporary public key to ///​root/​.ssh/​authorized_keys// ​to the remote server.+After you enter the command rsync you will be asked for a root password on the remote computer where is the original operating system to be cloned. You may want temporarily allow root login (edit ///​etc/​ssh/​sshd_config//​ and restart //sshd//) or put your temporary public key to ///​root/​.ssh/​authorized_keys// ​on the remote server.
  
 ==== Edit fstab ==== ==== Edit fstab ====
 
clone_linux_instalation.txt · Poslední úprava: 2015/08/10 15:58 autor: root