Telefonní čísla v síti Odorik

Každý nově zaregistrovaný uživatel má automaticky k dispozici jednu SIP linku s šestimístným číslem v síti, např. 300100. Na toto číslo je možné volat v rámci sítě vytočením *300100 - tedy je nutné na začátek přidat hvězdičku. Je možné si zřídit libovolný počet dalších linek za poplatek 5,- Kč. Volání mezi všemi linkami v síti Odorik je zdarma. Ke každé lince si můžete zakoupit jeden z níže uvedených typů telefonních čísel:

  • geografické číslo - číslo pevné linky z Vašeho kraje (jednorázový poplatek 20,- Kč)
  • nomadické číslo - internetové mobilní číslo (jednorázový poplatek 10,- Kč)
  • mobilní číslo - mobilní číslo z vlastního rozsahu (jistina 50,- Kč)
  • zelená linka - bezplatné číslo pro volajícího (číslo, začínající 800…)

Další barevné linky zatím nejsou výhodné ani pro volaného, ani pro volajícího, proto je v současnosti nenabízíme.
Na lince s veřejným číslem si můžete aktivovat CLIP - volaný potom uvidí Vaše číslo mobilního telefonu.

Pokud nemáte přiděleno žádné veřejné číslo, bude se u Vašich odchozích hovorů objevovat číslo 910119999.

Geografické číslo - číslo pevné linky z Vašeho kraje

Kraje v české republice - telefonní předvolby

Číslo pevné linky lze provozovat jen na jedné konkrétní adrese. Tuto adresu je nutné během objednávání čísla zadat do našeho systému a souhlasit s tím, že toto číslo budete používat výhradně zde. Adresu je možné měnit v rámci kraje.

Geografické číslo se váže ke konkrétní adrese ze dvou důvodů:

  • Pokud z něj budete volat na tísňovou linku 112, 158, 155 nebo 150, hovor spojíme s dispečinkem, který pokrývá Vaši oblast.
  • Pokud budete volat tísňovou linku, v okamžiku přijetí hovoru na dispečinku budou přesně znát Vaši adresu i polohu. Více zde.

Pokud se v rámci jednoho kraje přestěhujete, můžete si ponechat stejné číslo, jen je potřeba aktualizovat Vaši adresu. Pokud se přestěhujete do jiného kraje, je nutné si pořídit číslo z jiného kraje (viz mapa).

K dispozici jsou následující rozsahy ze všech krajů:
228 … …, 314 … …, 355 … …, 377 … …, 399 … …, 466 … …
477 … …, 488 … …, 499 … …, 533 … …, 555 … …, 566 … …, 577 … …, 588 … …

Chcete zakoupit či rezervovat číslo nebo řadu čísel, která momentálně není v nabídce na našich stránkách? Napište nám na kontakt(zavináč)odorik.cz. Ceny takto přidělených VIP čísel nebo řad čísel jsou individuální, řídí se tvarem (zapamatovatelností) čísla a délkou řady.

Nomadické číslo - internetové mobilní číslo

Nomadická čísla se nevážou ke kraji, podobají se tak číslům mobilních telefonů. Tato čísla přidělujeme z rozsahu +420910120000 - +420910129999. Cena hovorů na tato čísla bývá obvykle stejná, jako při volání na pevné linky, nemusí se však na ně vztahovat různé zvýhodněné ceny a balíčky, jako např. „neomezené volání na pevné linky“. Z těchto čísel je sice možné se dovolat na tísňové linky, ale je zde problém s lokalizací volajícího - nově proto je možné u nomadického čísla uložit adresu pro tísňové hovory - hovor je potom správně směrován a dovoláte se na dispečink do Vašeho kraje. Pro volání na tísňové linky ale raději doporučujeme využít přímé volání z mobilního telefonu. Více informací o změnách, které nastaly s novým zákonem od ledna 2012, najdete zde.

Mobilní číslo

Tato čísla přidělujeme z rozsahu +420771110000 - +420771119999. Ceník služeb.

Zelené linky - osmistovky - bezplatná čísla pro volajícího

Seznam nabízených zelených linek najdete zde. Pro zelené linky, stejně jako pro všechna námi nabízená jiná čísla, platí bohaté možnosti přepojování hovorů a nastavení paralelního vyzvánění. Pro podrobnosti nás kontaktujte.

Přenos čísel do sítě Odorik.cz

Přenos mobilních čísel

Požádáte Vašeho stávajícího operátora o přenosový kód, zvaný ČVOP. Poté si zakoupíte naši sim kartu a dále postupujete podle návodu v našem eshopu.

Pokud chcete od nás odejít jinam, požádejte nás o náš ČVOP emailem. ČVOP kód pro odchod Vám bude doručen v podobě SMS.

Přenos "pevných" čísel

Chcete výhodně volat s Odorikem a zároveň si ponechat svoje telefonní číslo od jiného operátora pevných linek? Potom je nutné provést tzv. portaci (přenos) čísla k Odorik.cz. Pokud přecházíte z pevné linky O2, portací dojde ke zrušení této pevné linky.

Číslo u svého současného operátora nerušte! Zrušené číslo už nelze portovat.
Přenosem čísla dojde automaticky k výpovědi a ukončení služeb u opouštěného operátora.

Formuláře ke stažení

Pro objednání portace si stáhněte a vyplňte jednoduchý formulář. Formulář pro portaci čísla od O2 najdete zde a můžete vyplnit přímo dovnitř PDF dokumentu, jen v případě, že váš PDF prohlížeč neumí soubor zobrazit, můžete použít jednoduchou verzi souboru . Formulář pro portaci čísla od ostatních operátorů najdete zde (zapnout makra pro výběr operátora ze seznamu).

Vyplněný a podepsaný formulář pošlete na adresu naší kanceláře (pro urychlení zahájení portace sken emailem na kment(zavinac)odorik.cz):

Odorik.cz - miniTEL s.r.o.
Nové sady 603/39
Brno
60200

Dopis prosím neposílejte doporučeně, ale jen obyčejně, jinak by mohl ležet několik dní na poště. Krátce po obdržení budete kontaktováni pro naplánování přesného termínu portace.

Jak vyplnit formulář, možné důvody odmítnutí portace opouštěným operátorem

Důležité je všechny položky vyplnit přesně podle smlouvy/vyúčtování podle toho, na koho je smlouva vedena - buď tam bude Vaše jméno nebo jméno firmy. Důležité je též vyplnění referenčního čísla. Do identifikace objednávky u nového operátora zadejte svoje číslo v síti Odorik nebo telefonní číslo, na které je Vaše registrace. Pokud máte u O2 ještě jiný závazek, typicky ADSL internet, není zrušen automaticky, i když to uvedete ve formuláři. Musíte jej zrušit sami. Pokud máte na O2 lince smlouvu ještě s jiným provozovatelem (např. Live Telecom), musíte smluvní vztah s ním ukončit zvlášť.
Pozn.: Pokud portujete od 802.cz (RIO media), číslo může být jak u RIO media, tak u ČD-Telematika (doporučujeme zavolat do 802.cz a zeptat se jich, jakého operátora máte uvést, čísla mohou mít od obou). Cena portace od VoIP operátora je stejná jako cena portace od O2.

Poplatky za přenesení čísla

Poplatek za portaci je u jednoduché linky (HTS) 900 Kč vč. DPH, u řady čísel nebo ISDN linky 2500 Kč vč. DPH.

Nezapomeňte si před plánovanou portací dobít kredit tak, aby bylo možné příslušný poplatek strhnout z přednabitého kreditu.

Pokud chcete převést ISDN číslo (resp. řadu ISDN čísel), ne klasickou HTS, je to poněkud složitější. Lze převést pouze všechna ISDN čísla. Pokud potřebujete převést jen některá čísla z rozsahu, musíte nejdříve požádat O2 o převod ISDN na HTS. Pro podrobnosti nás kontaktujte.

Pokud k nám přeportujete více než 50 čísel, je nutné počítat s ročním poplatkem 1,21 Kč/číslo vč. DPH. Více v ceníku doplňkových služeb.

Pokud k nám chcete přejít od jiného VoIP operátora, můžete si číslo, které u něj máte, snadno ponechat i bez portace. Stačí se přihlásit a nastavit SIP přihlašovací údaje u nás na webu. Toto nastavení umožní postupný přechod k našemu číslu, takže budete k zastižení nějakou dobu na obou číslech. Jelikož se nejedná o portaci, nebude v tomto případě portace účtována. Tato služba se jmenuje „Vlastní telefonní číslo od jiného operátora“ a najdete ji v menu „ Vlastní telefonní číslo“ v podmenu „návody a nastavení“. Zde zadáte Vaše SIP přihlašovací údaje u jiného operátora a naše ústředna pak hovory zdarma přepošle na telefonní číslo u nás. Nevýhoda je, že musíte i nadále číslo udržovat aktivní u druhého operátora. Tohle řešení je tedy vhodnější spíše jako dočasné jen na dobu (klidně několik let), než si Vaši známí zvyknou na to, že máte nyní jiné číslo.

Termíny portace

Dříve, než nám odešlete portační formulář, doporučujeme řádně otestovat kvalitu a spolehlivost Vašeho internetového připojení. Dobré může být internetové volání nějakou dobu používat alespoň pro odchozí hovory.

Nejpozději následující pracovní den po obdržení Vaší žádosti Vás budeme telefonicky kontaktovat a společně naplánujeme datum a hodinu portace. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace v síti Odorik, činí čtyři pracovní dny. Datum portace si tak můžete během telefonátu zvolit nejdříve za 4 pracovní dny a nejpozději za 2 měsíce. Dohodnutý termín dále potvrdíme stejný den emailem nebo telefonicky. Portaci lze naplánovat na každý den od 6:00 do 22:00 hodin. Doporučujeme plánovat portaci na standardní pracovní den a dobu 9-14 hod, jinak je riziko, že když se něco výjimečně nepovede, nebude jednoduché sehnat někoho, kdo by to napravil. K problémům s přenosem čísla může teoreticky dojít u všech operátorů v ČR - všichni musí směrovat hovory na dané číslo jinam.

Odchozí hovory z portovaného čísla v „naší síti“ fungují ode dne schválení portace opouštěným operátorem, tedy nejpozději jeden pracovní den před dnem portace, včetně volání na tísňové linky. Výpadek odchozích hovorů z důvodů portace v okamžiku portace je tedy z technických důvodů vyloučen. Příchozí hovory na portované číslo jsou do naší sítě přesměrovány okamžikem portace, typicky bez výpadku. Maximální dovolená doba výpadku z důvodu portace je 6 hodin.

Přenos telefonního čísla od Odorik.cz k jinému operátorovi

Při přenosu čísla od nás k jinému operátorovi zákazníkovi žádné poplatky neúčtujeme. Kontaktujte daného operátora pro zjištění podmínek, za jakých Vám číslo od nás přenese. U služeb na Odorik.cz nejsou žádné výpovědní lhůty.Zpět na naši hlavní stránku

 
geograficka_a_nomadicka_telefonni_cisla.txt · Poslední úprava: 2019/09/16 20:55 autor: jkment