Zoiper pro Android

V Obchod Play najděte aplikaci Zoiper (lite).

stiskněte Agree and Continue, poté Skip a YES

Nastavení operátora Odorik.cz

Username je 6-ti místné číslo Vaší linky bez *

Password - Vaše heslo i přihlašovací jméno najdete v už.rozhraní (viz obrázek níže)

Stiskněte tlačítko OK

Pokud máte starší verzi programu Zoiper, návod na nastavení naleznete zde

Pokud máte registrovaný SIP účet na Zoiperu, můžete vidět své zařízení zaregistrované v uživatelském rozhraní u dané linky. Zaregistrované IAX účty nejsou v uživatelském rozhraní vidět.


Objevit se mohou i následující dialogy. Po nastavení můžete vyzkoušet funkčnost zavoláním na 0# - řekne kredit. Doporučujeme povolit přístup ke kontaktům.

Tipy a triky

Zvolte si kodeky, které budou použity programem Zoiper. Zkontrolujte si ve svém uživatelském rozhraní, zda máte dané kodeky na lince povolené.
Můžete si všechny hovory nahrávat a poté si je poslat např. emailem.
Zapněte si možnost integrace klávesnice při vytáčení na klávesnici telefonu.
Pokud nechcete přijímat hovory na Zoiperu, vypněte možnost běhu programu na pozadí.
Zvolte si podporované sítě, přes které budete chtít ze Zoiperu volat.
Pokud máte problémy s kvalitou hovorů při méně kvalitním připojení, zkuste použít jitter buffer.
Odchozí hovory přes Zoiper vytáčené z klávesnice telefonu. Řešení bez nutnosti zbytečného vybíjení baterie telefonu. Návod zde.

Nastavení pomocí QR kódu:
QR image

Zoiper - nastavení jen pro odchozí hovory - šetříme baterii a data

Pokud používáte Zoiper jen pro odchozí hovory (doporučujeme), vypněte jeho “působení” na pozadí. Výrazně vybíjí baterku a spotřebovává data.

zoiper - konec plýtvání baterií

Zoiper sice vypadá nablýskaně, ve skutečnosti je ale dosti “zabagovaný”, proto doporučujeme zkontrolovat, že nastavení má opravdu požadovaný efekt. Kontrolu či přímo zakázání přenášení dat na pozadí můžete provést pomocí našeho návodu “Zakázání přenášení dat na pozadí v Androidu”.

Zoiper - není slyšet zvuk

Pokud na Androidu není slyšet v Zoiperu zvuk, vyberte jiný audio driver (ovladač pro zvuk):
Config > Audio > Audio Driver (zcela dole)
OpenSLES PortAudio Hostapi
External Java Driver

Zoiper - No DNS result

Na některých telefonech se Zoiper nechce zaregistrovat, i když máte SIP jméno i heslo správně - bývá problém s DNS. Místo sip.odorik.cz:443 zadejte 81.31.45.51:443. Následně se Zoiper zaregistruje.

Grandstream Wave - alternativa pro Android

Pokud Zoiper vykazuje při volání nějaký problém, můžete vyzkoušet nastavit Grandstream Wave podle našeho návodu.

Zoiper - na Iphone nespojí hovor

Můžete zkusit také program Linphone. Funguje stabilně na všech typech Iphone.

Zoiper - nastavení na Iphone

Nastavení pro Iphone včetně videonávodu.

 
zoiper.txt · Last modified: 2023/08/24 15:12 by jkment