API pro zjišťování kreditu

Součást Odorik.cz API určená pro práci s kreditem.

GET /balance

 • vrací aktuální kredit uživatele v Kč zaokrouhlený na dvě desetinná místa
 • formát odpovědi: plain-text
 • vyžaduje autentizaci
 • příklad odpovědi:
  193.32

GET /balance.xml

POST /balance_transfer.json

 • umožňuje převod kreditu jinému uživateli Odorik.cz
 • formát odpovědi: JSON
 • vyžaduje autentizaci
 • povinné parametry:
  • recipient: účet, na který se kredit převádí; PIN bez posledních 4 číslic (bývá to tedy buď mobilní číslo, na které je účet registrován, anebo číslo linky daného uživatele)
  • amount: částka určená k převedení; minimálně 50 Kč, na účtu odesílatele musí zůstat alespoň 10 Kč
 • možné chybové stavy:
  • low_amount: musí být převáděno minimálně 10 Kč
  • low_balance: uživatelský účet odesílatele musí mít minimálně kredit 50 Kč
  • not_paid_yet: posílat kredit je možné až po prvním dobití
  • invalid_amount: neplatná částka, například vyšší než současný stav kreditu
  • low_leftover: na účtu odesílatele musí zůstat alespoň 10 Kč
  • nonexisting_user: účet příjemce se nepodařilo nalézt
  • same_account: snaha o převod kreditu v rámci jednoho účtu
 • příklad odpovědi pro proběhnuvší převod:
{ "balance": 123.0 }
 • příklad odpovědi při chybě (např. recipient=pepazdepa):
{ "errors": ["nonexisting_user"] }
 
api/balance.txt · Last modified: 2019/09/16 19:05 (external edit)