API pro práci s veřejnými čísly

Součást Odorik.cz API, poskytuje volání umožňující práci s veřejnými čísly.

Seznam veřejných čísel

GET /public_numbers.json

 • vrací všechna veřejná čísla asociována s daným účtem
 • vyžaduje autentizaci
 • nepovinné parametry:
  • include_sip_names - v případě hodnoty “true” budou v seznamu i registrovaná SIP jména
  • include_shared_numbers - v případě hodnoty “true” budou v seznamu i sdílená telefonní čísla (rozsah 533 533 4xy) využitelná pro routování hovorů
 • existující typy čísel:
  • geographic
  • nomadic
  • mobile
  • sip_name
  • shared
 • příklad odpovědi:
[ { "public_number": "00420533533533", "type": "geographic" },
 { "public_number": "00420910110910", "type": "nomadic" },
 { "public_number": "00420799799799", "type": "mobile" } ]

Paralelní zvonění

Všechna níže zmíněná volání pro nastavení paralelního zvonění jsou speciálním případem routování, kde atribut source_number je nastavován na “*”.

GET /public_numbers/<verejne_cislo>/ringings.json

 • vrací všechna čísla, na kterých bude vyzvánět hovor na <verejne_cislo>
 • <verejne_cislo> musí být v mezinárodním formátu (česká čísla tedy musí začínat 00420), <verejne_cislo> je i SIP jméno
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy:
  • unauthorized
  • nonexisting_public_number
 • příklad odpovědi pro číslo (00420) 539 085 858
[ { "public_number": "00420539085858", "ringing_number": "*100" } ]

POST /public_numbers/<verejne_cislo>/ringings.json

 • přidání nového čísla pro paralení vyzvánění na čísle <verejne_cislo>
 • <verejne_cislo> musí být v mezinárodním formátu (česká čísla tedy musí začínat 00420), <verejne_cislo> je i SIP jméno
 • povinné parametry:
  • ringing_number: číslo na které bude hovor směrován
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy
  • unauthorized
  • nonexisting_public_number
  • invalid_ringing_number
  • redirection_loop

DELETE /public_numbers/<verejne_cislo>/ringings/<cilove_cislo>.json

 • odstranění paralelního zvonění z čísla <verejne_cislo> na čísle <cilove_cislo>
 • <verejne_cislo> musí být v mezinárodním formátu (česká čísla tedy musí začínat 00420), <verejne_cislo> je i SIP jméno
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy:
  • unauthorized
  • nonexisting_public_number
  • nonexisting_ringing_number

Routování

GET /public_numbers/<verejne_cislo>/routes.json

 • vrací všechna pravidla určující směrování hovorů na <verejne_cislo>
 • <verejne_cislo> musí být v mezinárodním formátu (česká čísla tedy musí začínat 00420), <verejne_cislo> je i SIP jméno
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy:
  • unauthorized
  • nonexisting_public_number
 • příklad odpovědi pro číslo (00420) 539 085 858
[ { "id": 123, "public_number": "00420539085858", "source_number": "*", "ringing_number": "*100" } ]

POST /public_numbers/<verejne_cislo>/routes.json

 • přidání nového pravidla pro vyzvánění na čísle <verejne_cislo>
 • <verejne_cislo> musí být v mezinárodním formátu (česká čísla tedy musí začínat 00420), <verejne_cislo> je i SIP jméno
 • povinné parametry:
  • source_number: číslo, ze kterého hovor přijde na ústřednu Odorik.cz; znak '*' reprezentuje všechna čísla a má nižší prioritu než konkrétní číslo
  • ringing_number: číslo, na které bude hovor směrován
 • volitelné parametry:
  • replace_by_source_number: v případě hodnoty “true” jsou odstraněny všechna ostatní pravidla se shodným source_number
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy
  • unauthorized
  • nonexisting_public_number
  • invalid_ringing_number
  • invalid_source_number
  • redirection_loop
  • shared_number_conflict - kombinaci sdíleného čísla <verejne_cislo> a ringing_number již používá jiný uživatelský účet

DELETE /public_numbers/<verejne_cislo>/routes/<id>.json

 • odstranění routovacího pravidla
 • <id> odpovídá hodnotě získané voláním GET /public_numbers/<verejne_cislo>/routes.json
 • <verejne_cislo> musí být v mezinárodním formátu (česká čísla tedy musí začínat 00420), <verejne_cislo> je i SIP jméno
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy:
  • unauthorized
  • nonexisting_public_number
 
api/public_numbers.txt · Last modified: 2016/12/20 11:25 (external edit)