Telefonní čísla v síti Odorik

Každý nově zaregistrovaný uživatel má automaticky k dispozici jednu SIP linku s šestimístným číslem v síti, např. 300100. Na toto číslo je možné volat v rámci sítě vytočením *300100 - tedy je nutné na začátek přidat hvězdičku. Je možné si zřídit libovolný počet dalších linek za poplatek 5,- Kč. Volání mezi všemi linkami v síti Odorik je zdarma. Ke každé lince si můžete zakoupit jeden z níže uvedených typů telefonních čísel:

  • geografické číslo - číslo pevné linky z Vašeho kraje (jednorázový poplatek 20,- Kč)
  • nomadické číslo - internetové mobilní číslo (jednorázový poplatek 10,- Kč)
  • mobilní číslo - mobilní číslo z vlastního rozsahu (jistina 50,- Kč)
  • zelená linka - bezplatné číslo pro volajícího (číslo, začínající 800…)

Další barevné linky zatím nejsou výhodné ani pro volaného, ani pro volajícího, proto je v současnosti nenabízíme.
Na lince s veřejným číslem si můžete aktivovat CLIP - volaný potom uvidí Vaše číslo mobilního telefonu.

Pokud nemáte přiděleno žádné veřejné číslo, bude se u Vašich odchozích hovorů objevovat číslo 910119999.

Geografické číslo - číslo pevné linky z Vašeho kraje

Kraje v české republice - telefonní předvolby

Číslo pevné linky lze provozovat jen na jedné konkrétní adrese. Tuto adresu je nutné během objednávání čísla zadat do našeho systému a souhlasit s tím, že toto číslo budete používat výhradně zde. Adresu je možné měnit v rámci kraje.

Geografické číslo se váže ke konkrétní adrese ze dvou důvodů:

  • Pokud z něj budete volat na tísňovou linku 112, 158, 155 nebo 150, hovor spojíme s dispečinkem, který pokrývá Vaši oblast.
  • Pokud budete volat tísňovou linku, v okamžiku přijetí hovoru na dispečinku budou přesně znát Vaši adresu i polohu. Více zde.

Pokud se v rámci jednoho kraje přestěhujete, můžete si ponechat stejné číslo, jen je potřeba aktualizovat Vaši adresu. Pokud se přestěhujete do jiného kraje, je nutné si pořídit číslo z jiného kraje (viz mapa).

K dispozici jsou následující rozsahy ze všech krajů:
228 … …, 314 … …, 355 … …, 377 … …, 399 … …, 466 … …
477 … …, 488 … …, 499 … …, 533 … …, 555 … …, 566 … …, 577 … …, 588 … …

Chcete zakoupit či rezervovat číslo nebo řadu čísel, která momentálně není v nabídce na našich stránkách? Napište nám na kontakt(zavináč)odorik.cz. Ceny takto přidělených VIP čísel nebo řad čísel jsou individuální, řídí se tvarem (zapamatovatelností) čísla a délkou řady.

Nomadické číslo - internetové mobilní číslo

Nomadická čísla se nevážou ke kraji, podobají se tak číslům mobilních telefonů. Tato čísla přidělujeme z rozsahu +420910120000 - +420910129999. Cena hovorů na tato čísla bývá obvykle stejná, jako při volání na pevné linky, nemusí se však na ně vztahovat různé zvýhodněné ceny a balíčky, jako např. “neomezené volání na pevné linky”. Z těchto čísel je sice možné se dovolat na tísňové linky, ale je zde problém s lokalizací volajícího - nově proto je možné u nomadického čísla uložit adresu pro tísňové hovory - hovor je potom správně směrován a dovoláte se na dispečink do Vašeho kraje. Pro volání na tísňové linky ale raději doporučujeme využít přímé volání z mobilního telefonu. Více informací o změnách, které nastaly s novým zákonem od ledna 2012, najdete zde.

Mobilní číslo

Tato čísla přidělujeme z rozsahu +42077111XXXX nebo +42079979XXXX. Ceník služeb.

Zelené linky - osmistovky - bezplatná čísla pro volajícího

Seznam nabízených zelených linek najdete zde. Pro zelené linky, stejně jako pro všechna námi nabízená jiná čísla, platí bohaté možnosti přepojování hovorů a nastavení paralelního vyzvánění. Pro podrobnosti nás kontaktujte.

Přenos čísel do sítě Odorik.cz

Přenos mobilních čísel

Požádáte Vašeho stávajícího operátora o přenosový kód, zvaný OKU kód, pro hromadné portace je to ČVOP kód. Poté si zakoupíte naši sim kartu a dále postupujete podle návodu v našem eshopu.

Pokud chcete od nás odejít jinam, na webu po přihlášení si zjistěte svoje OKU kódy. Najdete je v nastavení účtu > Ověřovací kódy účastníka (OKU).

Přenos "pevných" čísel

Chcete výhodně volat s Odorikem a zároveň si ponechat svoje telefonní číslo od jiného operátora pevných linek? Potom je nutné provést tzv. portaci (přenos) čísla k Odorik.cz. Pokud přecházíte z pevné linky O2, portací dojde ke zrušení této pevné linky.

Přenosem čísla dojde automaticky k výpovědi a ukončení služeb u opouštěného operátora. Přenos pevných čísel se bohužel provádí ručně komunikací s emailovou adresou cisla[zavináč]odorik.cz.

Portace jednoho čísla

Od 1.4.2020 je nejjednodušší použít tzv. číslo OKU. Pro pevné linky je to čtrnáctimístné číslo začínající číslicí 7. K provedení portace potřebujem znát telefonní číslo a k němu náležející OKU číslo. OKU číslo lze též použít pro bloky deseti a sto čísel např. 53353353X nebo 5335335XX, což ale není časté.

Portace více čísel

Pro portaci více čísel je často vhodnější starý způsob pomocí formuláře.

Již není nutné portovat celou ISDN linku, pokud zadáte objednávku pouze na hlavní číslo, pak budou vedlejší čísla (MSN) zrušena k termínu portace (služba bez hlav.čísla již není funkční). Pokud se rozhodnete portovat pouze MSN číslo, pak zbytek ISDN (hl.číslo + další MSN čísla) zůstávají v provozu u O2 (služba bez MSN je funkční a z tohoto důvodu zůstává služba v provozu u O2)

Formuláře ke stažení

Pro objednání portace si stáhněte a vyplňte jednoduchý formulář. Formulář pro portaci čísla od O2 najdete zde a můžete vyplnit přímo dovnitř PDF dokumentu, jen v případě, že váš PDF prohlížeč neumí soubor zobrazit, můžete použít jednoduchou verzi souboru . Formulář pro portaci čísla od ostatních operátorů najdete zde (zapnout makra pro výběr operátora ze seznamu).

Sken vyplněného a podepsaného formuláře pošlete na email: cisla(zavinac)odorik.cz).
Krátce po obdržení budete kontaktováni pro naplánování přesného termínu portace.

Jak vyplnit formulář, možné důvody odmítnutí portace opouštěným operátorem

Důležité je všechny položky vyplnit přesně podle smlouvy/vyúčtování podle toho, na koho je smlouva vedena - buď tam bude Vaše jméno nebo jméno firmy. Důležité je též vyplnění referenčního čísla. Do identifikace objednávky u nového operátora zadejte svoje číslo v síti Odorik nebo telefonní číslo, na které je Vaše registrace. Pokud máte u O2 ještě jiný závazek, typicky ADSL internet, není zrušen automaticky, i když to uvedete ve formuláři. Musíte jej zrušit sami. Pokud máte na O2 lince smlouvu ještě s jiným provozovatelem (např. Live Telecom), musíte smluvní vztah s ním ukončit zvlášť.

Možná alternativa k portaci čísla

Pokud k nám chcete přejít od jiného VoIP operátora, můžete si číslo, které u něj máte, snadno ponechat i bez portace. Stačí se přihlásit a nastavit SIP přihlašovací údaje u nás na webu. Toto nastavení umožní postupný přechod k našemu číslu, takže budete k zastižení nějakou dobu na obou číslech. Je to dobré dočasné řešení, nebo také dobré řešení pro zahraniční čísla. Tato služba se jmenuje “Vlastní telefonní číslo od jiného operátora” a najdete ji v menu “ Vlastní telefonní číslo” v podmenu “návody a nastavení”. Zde zadáte Vaše SIP přihlašovací údaje u jiného operátora a naše ústředna pak hovory zdarma přepošle na telefonní číslo u nás. Nevýhoda je, že musíte i nadále číslo udržovat aktivní u druhého operátora.

Termíny portace

Dříve, než nám odešlete portační formulář, doporučujeme řádně otestovat kvalitu a spolehlivost Vašeho internetového připojení. Dobré může být internetové volání nějakou dobu používat alespoň pro odchozí hovory. Také prosím zadejte do systému po přihlášení adresu, kde bude číslo/čísla provozována.

Nejpozději následující pracovní den po obdržení Vaší žádosti na email cisla[zavináč]odorik.cz Vás budeme kontaktovat a společně naplánujeme datum a hodinu portace. Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace v síti Odorik, činí nejméně tři pracovní dny (při zadání do 11:30 hod.). Datum portace si tak můžete během telefonátu zvolit nejdříve za 3 pracovní dny a nejpozději za 2 měsíce. Portaci lze naplánovat na každý den od 6:00 do 22:00 hodin. Doporučujeme plánovat portaci na standardní pracovní den a dobu 6 - 14 hod, jinak je riziko, že když se něco výjimečně nepovede, nebude jednoduché sehnat někoho, kdo by to napravil. K problémům s přenosem čísla může teoreticky dojít u všech operátorů v ČR - všichni musí směrovat hovory na dané číslo jinam.

Příklad: v 8:40 nám v pracovní den zašlete číslo pevné linky k portaci a OKU. Již máte u nás zřízený účet s kreditem alespoň ve výši ceny aktivace portovaného čísla. Do 11:00 se dohodneme na nejbližším možném termínu portace, na který portaci nejpozději do 11:30 zadáme. Druhý pracovní den potvrdíme, že je portace akceptovaná. Třetí den portujeme ve smluvenou hodinu.

Odchozí hovory z portovaného čísla v “naší síti” fungují ode dne schválení portace opouštěným operátorem, tedy nejpozději jeden pracovní den před dnem portace, včetně volání na tísňové linky. Výpadek odchozích hovorů z důvodů portace v okamžiku portace je tedy z technických důvodů vyloučen. Příchozí hovory na portované číslo jsou do naší sítě přesměrovány okamžikem portace, typicky bez výpadku. Maximální dovolená doba výpadku z důvodu portace je 6 hodin.

Telefonní číslo je nově možné portovat až 30 dní po skončení smlouvy s původním operátorem. Pokud ale chcete po něm kód OKU snadněji se s ním bude komunikovat, pokud to uděláte před rušením služby.

Přenos telefonního čísla od Odorik.cz k jinému operátorovi

Při přenosu čísla od nás k jinému operátorovi zákazníkovi žádné poplatky neúčtujeme. Číslo OKU najdete v uživatelském rozhraní: nastavení účtu > Ověřovací kódy účastníka (OKU). Kontaktujte daného operátora pro zjištění podmínek, za jakých Vám číslo od nás přenese. U služeb na Odorik.cz nejsou žádné výpovědní lhůty.Zpět na naši hlavní stránku

 
geograficka_a_nomadicka_telefonni_cisla.txt · Last modified: 2024/06/14 10:24 by root