Shrnutí smlouvy

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech.

Služby Odorik.cz provozuje firma miniTEL s.r.o. IČ 27718808, sídlem Nové sady 39, Brno 602 00, s kterou je uzavírána smlouva.

Nabízené služby

Odorik.cz je předplacená služba v základní podobě bez závazků. Základní službou na Odorik.cz je služba virtuálních volacích karet, která umožňuje levnější spojování telefonních hovorů. Součástí této základní služby je také možnost odesílání SMS z webových stránek. Platí se jen dle počtu provolaných minut a odeslaných SMS, kredit neexpiruje.

V rámci služby je možné zřídit neomezený počet linek a ke každé lince doplňkovou službu. Všechny linky a služby sdílí společný předplacený kredit na telefonním účtu.

  • linka s geografickým číslem - náhrada “pevné linky” - telefonní číslo podle kraje, které se používá na pevně daném místě.
  • linka s nomadickým (internetovým) číslem - služba volání přes internet, služba se neváže ke konkrétnímu místu.
  • linka s mobilním číslem - služba virtuálního mobilního operátora se SIM, která se dává do mobilních telefonů. Maximální rychlost internetu je u 20Mbit při použití LTE a 0,2Mbit při 2G a závisí na kvalitě pokrytí sítě T-mobile, kterou používáme. Služby v roamingu (volání v zahraničí) jsou defaultně vypnuty a pro plnohodnotné zapnutí je potřeba podepsat dodatek ke smlouvě.
  • služba virtuální pobočkové ústředny - s výjimkou jednorázového nepovinného převodu psaného textu na zvukový soubor jsou tyto doplňkové služby zdarma bez dalších požadavků nebo závazků.

Pokud je k využití služby nutné nebo vhodné nějaké hardwarové zařízení (mobilní telefon, VoIP telefon), zákazník si jej pořídí sám a případně nastaví podle našeho návodu a doporučení. V případě VoIP telefonů je v případě potíží možná i asistence na dálku.

Možný je přenos telefonních čísel od jiných operátorů k Odorik.cz, tak přenos čísel od Odorik.cz jinam.

Ceny

Základní služba nemá žádné zřizovací ani paušální(měsíční) poplatky, předplacený kredit neexpiruje. Např. cena volání z internetu do mobilních sítí v ČR je 0.59 Kč/min, cena za SMS je 1 Kč včetně DPH.

První linka je zdarma, zřízení další linky stojí jednorázově 5 Kč, žádný měsíční poplatek, hovory mezi linkami přes internet jsou neomezeně zdarma.

Přidělení geografického čísla k lince stojí jednorázově 20 Kč.

Přidělení nomadického čísla k lince stojí 10 Kč.

Přidělení mobilního čísla k lince - platí se vratná kauce 50 Kč. Cena nové SIM je 80 Kč, poštovné 25 Kč.

Minimální měsíční plnění u geografického, nomadického nebo mobilního čísla (pokud má přidělenu simkartu) je 30 Kč/měsíc. V případě individuální nabídky, nebo po zaplacení individuálního jednorázového poplatku (dle našich skutečných nákladů s přenosem čísla), není minimální plnění uplatňováno.

U čísla s aktivní SIM se účtuje poplatek za aktivní simkartu denně 0,70 Kč, pokud v posledních třiceti dnech byla útrata na lince menší než 100 Kč. V případě útraty rovné nebo větší 100 Kč se tento poplatek neúčtuje. Poplatek za aktivní SIM se do minimálního plnění započítává.

Hovory se účtují po vteřině (s výjimkou informační linky 118X), podle způsobu spojení hovoru.

Ceny volání ze SIM jsou 0,59 Kč/min v síti a 1,59 Kč do mobilních a pevných sítí v ČR s účtováním po vteřině. Nejčastěji používané balíčky 150 MB-39 Kč, 300 MB 49Kč, 600 MB 79 Kč a 1 GB - 99Kč.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Doba trvání smlouvy

Základní služba se zřizuje a smlouva uzavírá registrací na webových stránkách. Zákazník se registrací nezavazuje k platbě ani využívání služeb, tedy využívání může kdykoli přerušit bez jakýkoli výpovědních lhůt. Používání doplňkových služeb s minimálním plněním je možné kdykoli zrušit vrácením čísla. V případě, že došlo k dobití kreditu, je možné požádat o vrácení nevyužité části kreditu za poplatek 50 Kč. O zrušení základní registrace se žádá pomocí formuláře po přihlášení.

Využití služby postiženými

Služba je vhodná pro zákazníky s postižením zraku, pro nevidomé je rozumně použitelný jak web, tak naše aplikace na volání Odorik.exe. Je možné používat i jiné aplikace a telefony, nebo komunikovat s naší podporou dle druhu postižení. Naše služby ale nejsou vhodné pro zákazníky s naprostou ztrátou sluchu.

Odstraňování závad

V případě potíží s kvalitou hovorů, nebo jakýchkoli jiných potížích doporučujeme využít kontaktní formulář po přihlášení na našich stránkách s jistotou tak poznáme, že nás kontaktuje pravý majitel účtu. Možný je též kontakt emailem (kontakt[zavináč]odorik.cz) nebo na telefonním čísle 533533533 (mimo pracovní dobu nebo v případě dočasného přetížení je možné zanechat vzkaz).

 
shrnuti_smlouvy/virtualni_volaci_karta.txt · Last modified: 2024/06/12 21:02 by root