API pro práci s SMS

Součást Odorik.cz API určená pro práci s textovými zprávami (SMS).

GET /sms/allowed_sender

 • vrací seznam hodnot použitelných pro hodnotu sender při odesílání SMS
 • Bez ohledu na to, co tato funkce vrátí, do ČR jsou dovoleny jen Odorik.cz, smsinfo a 5517. Pokud použijete jako odesilatele mobilní číslo, bude nahrazeno id “smsinfo”. Posílání SMS do ČR je spolehlivé a potvrzená doručenka znamená, že SMS byla opravdu doručena. U posílání do zahraničí existují případy, kdy si doručenku “vymyslí” tranzitní operátor. Spolehlivost se může lišit také podle zvoleného odesilatele. Mobilní operátoři obecně a celosvětově nemají odesílání SMS přes API rádi a dělají různé naschvály, mohou SMS i úmyslně zahazovat třeba dle id odesilatele.
 • formát odpovědi: plain-text, hodnoty oddělené čárkou
 • vyžaduje autentizaci
 • příklad odpovědi:
  Odorik.cz,5517,00420789123456

GET /sms.csv, GET /sms.json, GET /sms.xml

 • výpis odeslaných a přijatých zpráv
 • nelze načíst texty přijatých nebo odeslaných zpráv, ale jen informaci o tom kdo komu kdy poslal jakou SMS.
 • je možné využít parametru include_sms=true u historie hovorů, aby byly vráceny jak hovory, tak zprávy v jednom požadavku
 • povinné parametry:
  • from, to: časové rozmezí hovorů; řetězec formátovaný jako dateTime z XML Schema (například: 2013-06-05T11:15:00+02:00)
 • nepovinné parametry:
  • direction: in/out; filtr na příchozí/odchozí zprávy
  • line: vrátit jen na zprávy u dané linky
 • vyžaduje autentizaci

POST /sms

 • požadavek na odeslání SMS zprávy
 • povinné parametry:
  • recipient - adresát zprávy, telefonní číslo v mezinárodním formátu začínající 00 (například: 00420789123456)
  • message - text zprávy, automaticky ořezáno na maximální délku 765 znaků
 • nepovinné parametry:
  • sender - odesílatel zprávy, musí být jedna z možností vrácena /sms/allowed_sender
  • delayed - opožděné odeslání zprávy; možné hodnoty jsou buď jedno číslo určující počet minut, o kolik bude zpráva zdržena, anebo přesné datum odeslání ve formátu dateTime z XML Schema (například: 2036-07-16T08:12:14Z)
 • formát odpovědi: plain-text
 • možné odpovědi:
  • successfully_sent <aktualni_kredit>
  • successfully_enqueued
  • error missing_argument <seznam_chybejicich_argumentu>
  • error empty_message
  • error forbidden_sender
  • error unsupported_recipient
  • error low_balance
  • error gateway_failed
  • error invalid_delay_format
  • error delayed_into_past
 • vyžaduje autentizaci
 
api/sms.txt · Last modified: 2021/10/06 17:00 by michal