Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
api:ukazky [2017/07/19 15:19]
root [stažení nahrávek hovorů]
api:ukazky [2019/01/23 09:55] (aktuální)
root [stažení nahrávek hovorů]
Řádek 133: Řádek 133:
 === PHP === === PHP ===
  
-Script below downloads all available recordings (stored at Odorik.cz) recordings from yeasterday. ​ To be run each night. 
  
-<code php> 
-<?php 
-$auth = array('​user'​ => '​xxxxxx',​ 
-              '​password'​ => '​yyyyyyy'​);​ 
- 
-function calls_timespan_params() { 
-  date_default_timezone_set('​Europe/​Prague'​);​ 
- 
-  $now = date_create('​now'​);​ 
-  $yesterday = date_modify($now,​ '-1 day'); 
- 
-  $from = date_create(date_format($yesterday,​ '​Y-m-d'​) . ' 00:​00:​00'​);​ 
-  $to = date_create(date_format($yesterday,​ '​Y-m-d'​) . ' 23:​59:​59'​);​ 
- 
-  return array( '​from'​ => date_format($from,​ '​c'​),​ 
-                '​to'​ => date_format($to,​ '​c'​));​ 
-} 
- 
-function download($url) { 
-  $curl = curl_init();​ 
-  curl_setopt($curl,​ CURLOPT_URL,​ $url); 
-  curl_setopt($curl,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ 1); 
-  $data = curl_exec($curl);​ 
-  curl_close($curl);​ 
- 
-  return $data; 
-} 
- 
-function download_recording($call,​ $auth) { 
-  $fname = filename($call);​ 
- 
-  if (file_exists($fname)) { 
-    fwrite(STDERR,​ "file " . $fname . " (call " . $call->​id . ") exists, skipping\n"​);​ 
-    return(-1); 
-  } 
- 
-  $auth_qs = http_build_query($auth);​ 
-  $data = download('​https://​www.odorik.cz/​api/​v1/​call_recordings/'​ . $fname . '?'​ . $auth_qs); 
- 
-  $file = fopen($fname,​ "​w+"​);​ 
-  fputs($file,​ $data); 
-  fclose($file);​ 
-} 
- 
-function filename($call) { 
-  #​var_dump($call);​ 
-  #exit(0); 
- 
-  #return $call->​id . '​.'​ . $call->​recording->​format;​ 
-  return $call->​date . '​---'​ . $call->​direction . '​---'​ . $call->​source_number . '​---'​ . $call->​destination_number . '​.'​ . $call->​recording->​format;​ 
-} 
- 
-$qs = http_build_query(array_merge($auth,​ calls_timespan_params()));​ 
-$calls = json_decode(download("​https://​www.odorik.cz/​api/​v1/​calls.json?"​ . $qs)); 
- 
-foreach($calls as $call) { 
-  if ($call->​recording != NULL) { 
-    download_recording($call,​ $auth); 
-  } 
-} 
-?> 
-</​code>​ 
  
  
 
api/ukazky.txt · Poslední úprava: 2019/01/23 09:55 autor: root