Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
api:ukazky [2019/01/23 09:55]
root [stažení nahrávek hovorů]
api:ukazky [2019/08/28 16:13] (aktuální)
root [odeslání SMS]
Řádek 23: Řádek 23:
  
 curl_close($cc);​ curl_close($cc);​
 +?>
 +</​code>​
 +=== PHP čte čísla a text z csv soubor ===
 +<code php hromadne_sms.php >
 +<?php
 +// program spustíte když do příkazové řádky dáte php hromadne_sms.php jmeno_csv_souboru.csv
 +// nezapomente upravit jmeno a heslo
 +
 +
 +if ( $argc == 1 ) { 
 +  echo "​Očekávám jediný parametr, jméno ​ souboru s csv"​.PHP_EOL;​
 +  echo "​První sloupeček je číslo, druhý sloupeček je text sms.". PHP_EOL . PHP_EOL ;
 +  exit;
 +  }
 + ​else ​ echo "​Snažím se číst z csv souboru $argv[1]"​.PHP_EOL ;
 +$jmeno_souboru_z_ktereho_cteme=$argv[1];​
 +
 +$handle = fopen($jmeno_souboru_z_ktereho_cteme,​ "​r"​);​
 +$authentication = array("​user"​ => "​pepa",​ "​password"​ => "​zdepa"​);​
 + 
 +$cc = curl_init("​https://​www.odorik.cz/​api/​v1/​sms"​);​
 +curl_setopt($cc,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ true);
 +
 +for ($i = 0; $row = fgetcsv($handle ); ++$i) {
 +    // Do something will $row array
 +$sms = array( "​sender"​ => "​Odorik.cz",​ "​recipient"​ => $row[0],
 +              "​message"​ => $row[1]);
 + 
 + ​curl_setopt($cc,​ CURLOPT_POSTFIELDS,​ $authentication + $sms);
 + echo "​odesilam sms na číslo $row[0] s textem $row[1] ". PHP_EOL ;
 + ​$response = curl_exec($cc);​
 + 
 + if (strstr($response,​ "​successfully_sent"​) == false) {
 +   echo "SMS zpravu se nepodarilo odeslat. Duvod: " . $response;
 + }
 + 
 +}
 + 
 +fclose($handle);​
 +curl_close($cc);​
 +?>
 +
 ?> ?>
 </​code>​ </​code>​
 
api/ukazky.1548233700.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/23 09:55 autor: root