API pro práci s rychlými kontakty

Součást Odorik.cz API, poskytuje volání umožňující práci s rychlými kontakty.

Je již uzpůsobeno na změny v rychlých kontaktech, které v budoucnu chystáme:

 • stávající rychlé kontakty vázané k celému uživatelskému účtu zůstávají zachovány
 • bude možné nastavit rychlé kontakty pro jednotlivé linky:
  • automaticky jsou dostupné rychlé kontakty celého účtu
  • je možné přidat nový rychlý kontakt na neobsazenou pozici
  • je možné “přetížit” existující rychlý kontakt definovaný pro celý účet

Vzhledem k těmto změnám je proto důležitý způsob autentizace:

 • možnost pracovat s rychlými kontakty celého účtu jen prostřednictvím API hesla
 • při autentizaci linkou a jejím heslem (stejné jako pro SIP) jen manipulace s rychlými kontakty dané linky

Rychlé kontakty celého účtu

GET /speed_dials.json

 • vrací všechny rychlé kontakty
 • vyžaduje autentizaci
 • příklad odpovědi:
[{"shortcut": 9,
 "number": "*100",
 "name": "Odorik podpora"},
 {"shortcut": 33,
 "number": "skype:odorik_info",
 "name": "Odorik podpora (Skype)"}]

POST /speed_dials.json

 • přidání nového rychlého kontaktu
 • vyžaduje autentizaci API heslem
 • povinné parametry:
  • number: číslo, na které je voláno po vytočení rychlého kontaktu
  • name: jméno rychlého kontaktu; maximální délka 150 znaků
 • nepovinné parametry:
  • shortcut: číslo zkrácené volby; v případě absence se použije nejmenší nevyužité číslo
 • možné chybové stavy (vráceny v poli indexovaným klíčem “errors”):
  • invalid_number
  • invalid_shortcut
  • name_too_long
  • shortcut_already_used
  • speed_dials_full
  • unauthorized

GET /speed_dials/<rychlý kontakt>.json

 • vrací konkrétní rychlý kontakt
 • vyžaduje autentizaci
 • příklad odpovědi na “GET /speed_dials/9.json:
{"shortcut": 9,
 "number": "*100",
 "name": "Odorik podpora"}

PUT /speed_dials/<rychlý kontakt>.json

 • modifikace konkrétního rychlého kontaktu
 • vyžaduje autentizaci API heslem
 • nepovinné parametry:
  • shortcut: změna čísla zkrácené volby
  • number: změna čísla, na které zkrácená volba vede
  • name: změna jména/popisku
 • možné chybové hlášky jsou stejné jako pro tvorbu nového rychlého kontaktu (POST /speed_dials.json)

DELETE /speed_dials/<rychlý kontakt>.json

 • smazání konkrétního rychlého kontaktu
 • vyžaduje autentizaci API heslem
 • vrací prázdný objekt v případě úspěšného smazání
 • možné chybové hlášky:
  • unauthorized

Rychlé kontakty jednotlivých linek

GET /lines/<linka>/speed_dials.json

 • vrací rychlé kontakty dané linky
 • vyžaduje autentizaci
 • oproti “GET /speed_dials.json” přidává dva atributy:
  • owner: možné hodnoty account nebo line
  • overrides: hodnota number u rychlého kontaktu celého účtu, která je tímto záznamem přepsána; null v případě, kdy není rychlý kontakt pro linku předefinován
 • příklad odpovědi “GET /lines/300100/speed_dials.json”:
[{"shortcut": 9,
 "number": "*100",
 "name": "Odorik podpora"
 "owner": "account",
 "overrides": null},
 {"shortcut": 33,
 "number": "skype:odorik_info",
 "name": "Odorik podpora (Skype)"
 "owner": "account",
 "overrides": null}]

POST /lines/<linka>/speed_dials.json

 • přidání rychlého kontaktu jen pro danou linku
 • zatím není implementováno

GET /lines/<linka>/speed_dials/<rychlý kontakt>.json

 • vrací konkrétní rychlý kontakt
 • vyžaduje autentizaci
 • příklad odpovědi na “GET /lines/300100/speed_dials/9.json”:
{"shortcut": 9,
 "number": "*100",
 "name": "Odorik podpora"
 "owner": "account",
 "overrides": null}

PUT /lines/<linka>/speed_dials/<rychlý kontakt>.json

 • modifikace rychlého kontaktu patřícího dané lince
 • zatím není implementováno

DELETE /lines/<linka>/speed_dials/<rychlý kontakt>.json

 • smazání rychlého kontaktu patřícího dané lince
 • zatím není implementováno
 
api/speed_dial.txt · Last modified: 2013/05/09 14:19 (external edit)