API pro TTS (text-to-speech)

Součást Odorik.cz API umožňující TTS prostřednictvím služby Speechtech.cz za kredit Odoriku.

POST /tts/synth

 • vrací WAV soubor vzniklý z požadovaného textu
 • povinné parametry:
  • text: hláška určená k převodu na audio
 • nepovinné parametry:
  • voice: hlasový engine použítý k vytvoření hlášky (možnosti: Jan210 (default), Alena210, Radka210, Iva210, Stanislav210, Jiri210, Melanie210, Olga210)
 • formát odpovědi: WAV soubor
 • vyžaduje autentizaci
 • službu si můžete vyzkoušet na stránce poskytovatele v demu - http://www.speechtech.cz/speechtech-text-to-speech/speechtech-tts-online-demo/#Jan210
 • služba je zpoplatněna, cena je 12 Kč/min, účtováno po sekundách
 
api/tts.txt · Last modified: 2018/09/21 13:31 (external edit)