API pro práci se SIM kartami

Součást Odorik.cz API, poskytuje volání umožňující práci se SIM kartami.

Stav SIM karty a přepínání parametrů

GET /sim_cards.json

 • výpis nastavení parametrů všech SIM karet daného uživatelského účtu (nebo pouze linky v případě autentizace přes linku)
 • vyžaduje autentizaci
 • parametry a výstup jsou totožné jako v případě GET /sim_cards/<mobilni_cislo>.json, pouze je vráceno více SIM v poli a každá SIM navíc obsahuje atribut phone_number

GET /sim_cards/<mobilni_cislo>.json

 • výpis nastavení parametrů SIM karty s telefonním číslem <mobilni_cislo>
 • vyžaduje autentizaci
 • nepovinné parametry:
  • všechny níže uvedené atributy předané s hodnotou “true” způsobí přidání validních voleb pro dané parametry SIM karty
  • include_available_data_packages
  • include_available_credit_addons
  • include_available_packages_delayed_billing
  • include_available_roaming_settings
 • příklad odpovědi na požadavek společně s include_available_data_packages:
curl -X GET https://www.odorik.cz/api/v1/sim_cards/00420799799081.json -d user=6096177 -d password=xxxxxx -d include_available_data_packages=true
{ "id": 1013,
 "sim_number": "8942001100038961787F",
 "state": "active",
 "changes_in_progress": [],
 "data_package": "perKB_50MB",
 "data_package_for_next_month": "perKB_100MB",
 "data_bought_total": null,
 "data_used": null,
 "voice_package": "none",
 "voice_package_for_next_month": "none",
 "package_delayed_billing": "none",
 "package_delayed_billing_for_next_month": "none",
 "missed_calls_register": true,
 "mobile_data": true,
 "lte": true,
 "lte_for_next_month": true,
 "roaming": "eu_data_outgoing",
 "premium_services": "off",
 "available_data_packages": [
  {"name":"perKB_50MB","price":0},
  {"name":"perKB_100MB","price":0},
  {"name":"perKB_200MB","price":0},
  {"name":"perKB_400MB","price":0},
  {"name":"perKB_500MB","price":0},
  {"name":"150MB","price":60},
  {"name":"300MB","price":95},
  {"name":"600MB","price":160},
  {"name":"1000MB","price":220},
  {"name":"1500MB","price":295},
  {"name":"2000MB","price":320},
  {"name":"3000MB","price":440},
  {"name":"10GB","price":690} ]
}

PUT /sim_cards/<mobilni_cislo>.json

 • vyvolá změnu nastavení parametrů SIM karty s telefonním číslem <mobilni_cislo>
 • vyžaduje autentizaci
 • platí několik omezení na prováděné změny:
  • v případě změny stavu (state) se provádí pouze tato změna a ostatní parametry jsou ignorovány
  • v případě již probíhajících změn u SIM karty (neprázdné pole changes_in_progress ve výpise stavu přes GET požadavek) je možné zadávat požadavek na změnu pouze následujících parametrů: requested_data_plan_for_next_month, requested_data_roaming_plan_for_next_month, requested_voice_roaming_plan_for_next_month a requested_tariff_plan_for_next_month
 • (nepovinné) parametry:
  • state: active/suspended
  • data_package: viz zdroj dostupných datových balíčků
  • data_package_for_next_month: viz zdroj dostupných datových balíčků
  • voice_package: viz zdroj dostupných hlasových balíčků
  • voice_package_for_next_month: viz zdroj dostupných hlasových balíčků
  • package_delayed_billing: viz zdroj dostupných balíčků naruby
  • package_delayed_billing_for_next_month: viz zdroj dostupných balíčků naruby
  • missed_calls_register: true/false; SMS upozornění o zmeškaných hovorech v době nepřihlášení do sítě; v budoucnu může být zaveden paušální poplatek
  • mobile_data: true/false
  • lte: true/false
  • lte_for_next_month: true/false
  • roaming: viz zdroj dostupných nastavení roamingu
  • premium_services: off/sms_payments_and_dms/all_other_than_sms_payments_and_dms/all
  • add_credit: dokup dat, viz seznam nabízených dokupů

POST /sim_cards/<mobilni_cislo>/data_restart

 • provede změny vedoucí k odblokování FUP na SIM kartě v závislosti na aktuálním datovém balíčku:
  • v případě účtování po kB dojde k resetu FUP přepnutím na jiný typ datového tarifu a zase zpět
  • v případě datového balíčku dojde k přepnutí na účtování po kB
 • vyžaduje autentizaci
 • možné chybové stavy:
  • change_in_progress - na SIM probíhá nějaká jiná změna
  • low_balance - nedostatečný kredit, nutno nebýt v záporu
  • mobile_data_disabled - na SIM nejsou povolena mobilní data
 • příklad použití:
curl -X POST https://www.odorik.cz/api/v1/sim_cards/00420799799081/data_restart -d user=6096177 -d password=xxxxxxx
ok

Historie mobilních dat

GET /sim_cards/<mobilni_cislo>/mobile_data.json

 • výpis datových přenosů SIM karty s telefonním číslem <mobilni_cislo> za zvolené období
 • povinné parametry:
  • from, to: časové rozmezí hovorů; řetězec formátovaný jako dateTime z XML Schema (například: 2013-06-05T11:15:00+02:00)
 • vyžaduje autentizaci

GET /sim_cards/mobile_data.json

 • výpis datových přenosů všech SIM karet přiřazených k danému účtu za zvolené období
 • povinné parametry:
  • from, to: časové rozmezí hovorů; řetězec formátovaný jako dateTime z XML Schema (například: 2013-06-05T11:15:00+02:00)
 • vyžaduje autentizaci
 • příklad odpovědi:
[{"id":133,"date":"2013-07-11T14:43:59Z","bytes_up":151666,"bytes_down":3768,"bytes_total":155434,"price":0.1484,"price_per_mb":1.0,"phone_number":"00420799799799"}]

Přiřazení telefonního čísla k SIM kartě

POST /sim_cards/<mobilni_cislo>/assign_number_to_sim.json

 • přiřadí telefonní číslo <mobilni_cislo> k SIM kartě na základě údajů o této SIM (ICCID a PIN)
 • dané telefonní číslo již musí být přiřazeno k lince
 • povinné parametry:
 • nepovinné parametry:
  • delayed_activation: výchozí hodnota je false; v opačném případě je přiřazení jen předchystáno a je dokončeno až po potvrzení uvnitř uživatelského rozhraní, nebo přes api. Předchystanou sim lze pracovat i s API pomocí “Stav SIM karty a přepínání parametrů”, je ve stavu new, aktivovat ji lze přes API změnou do stavu active.
 • vyžaduje autentizaci
 • při úspešném provedení vrací prázdný objekt:
  {}
 • možné chybové stavy
  • invalid_phone_number - špatné <mobilni_cislo> anebo není ještě přiřazeno k lince
  • invalid_iccid_or_pin
  • sim_already_assigned
  • příklad:
   {"errors": ["invalid_iccid_or_pin"]}
 
api/sim_cards.txt · Last modified: 2018/12/10 13:30 (external edit)